Engelskt lexikon - a - ab

 
abandoned land svenskanedlagd jordbruksmark
spanskatierra abandonada
tjeckiskaopuštěná půda
danskaforladt jord
tyskaSozialbrache
grekiskaεγκαταλειμμέvη γη
franskaterre abandonnée
italienskaterreno abbandonato
ungerskatermelés alóli kivont földterület
nederländskaverlaten land
polskaziemia leżąca odłogiem
portugisiskaterra abandonada
slovenskaopuščeno zemljišče
finskajoutomaa
lettiskapamesta zeme
 
abandoning tyskaverlassend
 
abandonment svenskauppgivenhet
tyskaPreisgabe, Verlassenheit
 
abandonments tyskaVerzicht
 
abandons svenskaöverger
tyskaverlaesst
 
abase tyskaerniedrigen
 
abased tyskaerniedrigt
 
abasement tyskaErniedrigung
 
abasements tyskaErniedrigung
 
abaser tyskaErniedriger
 
abases tyskaerniedrigt
 
abash tyskaverlegen machen
 
abashed svenskagenerad
tyskafassungslos
 
abashes tyskabeschämt
 
abashing tyskabeschämend
 
abashment tyskaVerlegenheit
 
abasing tyskaerniedrigend
 
abate svenskalindra, minska, avta
tyskaverringern
 
abated tyskavermindert
 
abatement tyskaNachlassen
 
abatements tyskaNachlassen
 
abater tyskaVerminderer
 
abates tyskavermindert
 
abating tyskavermindernd
 
abatis svenskaförhuggning
tyskaBaumverhau
 
abatises tyskaBaumverhaue
 
abattoir svenskaslakthus
tyskaSchlachthaus
 
abbacy svenskaabbotsämbete
tyskaWürde
 
abberations tyskaVerirrungen
 
abbess svenskaabbedissa
 
abbey svenskakloster
tyskaAbtei
 
abbeys tyskaAbteien
 
abbot tyskaAbt
 
abbots tyskaAbte
 
abbreviate svenskaförkorta
tyskaabkürzen
 
abbreviated tyskaabgekürzt
 
abbreviates tyskaabkuerzen
 
abbreviation tyskaAbkürzung
svenskaförkortning
 
abbreviations svenskaförkortningar
tyskaAbkürzungen
 
abbreviator tyskaverfertiger
 
abbreviatory svenskaförkortnings
 
abc tyskaAbc
 
abdicate svenskaabdikera
tyskaentsagen
 
abdicated tyskaabgedankt
 
abdication tyskaAbdankung
 
abdicator tyskaVerzichter
 
abdomen svenskabuk
tyskaUnterleib
 
abdominally tyskaden Unterbauch betreffend
 
abdominous svenskamed stor mage
 
abducated svenskabortrövad
 
abduce tyskaentfuehren
 
abduced tyskaentfuehrt
 
abduct svenskabortföra
tyskaentführen
 
abducted tyskaentführt
svenskabortrövad
 
abducting tyskaentfuehren
 
abduction svenskabortrövande
tyskaEntführung
 
abductions tyskaEntführungen
 
abductor svenskakidnappare
tyskaEntführer