Engelskt lexikon - a - an

 
antilogarithm svenskaantilogaritm
 
antimatter svenskaantimateria
 
antimony svenskaantimon
spanskaantimonio
tjeckiskaantimon
danskaantimon
tyskaAntimon
grekiskaαvτιμόvιo
franskaantimoine
italienskaantimonio
ungerskaantimon
nederländskaantimoon
polskaantymon
portugisiskaantimónio
slovenskaantimon
finskaantimoni
lettiskaantimons
 
antiparticle svenskaantipartikel
 
antipathy svenskaantiparti
 
antipodes svenskaantipoder
 
antipole svenskamotpol
 
antiquarian svenskaantikvarisk
 
antiquary svenskaantiksamlare
 
antique svenskaantik
tyskaantik
 
antique finish svenskaantikbehandling
 
antique shop svenskaantikvitetsaffär
 
antiques svenskaantikviteter
 
antiquities svenskaforntids
 
antiquity svenskaantiken
 
antiseptic svenskaantiseptisk
tyskaantiseptisch
 
antistatic svenskaantistatisk
 
antithesis svenskaantites
 
antitoxin svenskaantitoxin
 
antler svenskahjorthorn
 
antonym svenskaantonym
tyskaAntonyme
 
ants svenskamyror
 
Antwerp svenskaAntwerpen
 
anus svenskaanalöppning
 
anvil svenskastäd
 
anxiety svenskaängslan
tyskaUnruhe
 
anxious svenskaängslig
tyskaunruhig
 
anxiously svenskaspänt
 
any svenskanågra
tyskabeliebig, beliebigen
spanskaalgunos, algunas, unos, unas
tjeckiskažádný
 
any ... svenskavilken ... som helst
 
any day svenskanär som helst
 
any kind of svenskanågon sorts
 
any longer svenskalängre
 
any minute svenskavilken minut som helst
 
any more svenskalängre
 
any of svenskanågon av
 
any old time svenskanärsomhelst
 
Any other business? svenskaNågot övrigt?
 
any second svenskavilken sekund
 
Any special make? svenskaNågot särskilt märke?
 
any thing you say svenskaallt du säger
 
any time svenskanär som helst
tyskajederzeit
 
any trouble svenskanågot problem
 
Any trouble? svenskaNågot problem?
 
any way svenskahur som helst
 
any way you please svenskasom du vill
 
anybody svenskavem som helst
tyskairgendjemand
 
anybody but svenskanågon annan än
 
anybody else svenskanågon annan
 
anybody who is svenskaalla som är
 
anyhow svenskaalltnog
tyskasowieso
 
anymore svenskalängre
 
anyone svenskavem som helst
 
anyone else svenskanågon annan
 
anyone who svenskaalla som
 
anyone who ate svenskaalla som åt
 
anyone who could svenskaden som kunde
 
anything svenskavad som helst
tyskaetwas
 
anything at all svenskanågot alls
 
anything but svenskaallt annat än
 
anything but ... svenskavad som helst utom ...
 
anything else svenskanågot annat