Engelskt lexikon - a - an

 
announced tyskaangesagt
 
announcement svenskaanmälan, budskap, meddelande, tillkännagivande, högtalarutrop, utrop, uttalande
tyskaansage
 
announcement of candidacy svenskaanmälan av kandidat
spanskapresentación de candidatura
tjeckiskaohlášení kandidatury
danskakandidatanmeldelse
tyskaAnmeldung einer Kandidatur
grekiskaδήλωση υπoψηφιότητας
franskadéclaration de candidature
italienskadichiarazione di candidatura
ungerskajelöltállítás bejelentése
nederländskakandidaatstelling
polskazgłoszenie kandydata
portugisiskaapresentação de candidatura
slovenskanajava kandidature
finskaehdokkaaksi asettautuminen
lettiskakandidatūras izvirzīšana
 
announcements svenskakungörelser
tyskaansagen
 
announcer svenskahallåman
tyskaansager
 
announcer's voice svenskahögtalarröst
 
announcers tyskaansager
 
announces svenskatillkännager
 
announcing svenskaförkunnar
 
announser's voice svenskahögtalarröst
 
annoy svenskabesvära
tyskabelaestigen
 
annoyance svenskairritation
 
annoyed svenskaförargad
 
annoying svenskaförarglig
tyskaärgerlich
 
annoys svenskaförargar
 
annual svenskaårlig
tyskaalljährlich
 
annual amount svenskaårsbelopp
 
annual budget request svenskaförenklad anslagsframställning
 
annual general meeting svenskabolagsstämma
 
annual performance (equivalent) svenskahelårsprestation
 
annual report svenskaverksamhetsberättelse
spanskainforme de actividad
tjeckiskazpráva o činnosti
danskaaktivitetsrapport
tyskaTätigkeitsbericht
grekiskaέκθεση δραστηριoτήτωv
franskarapport d'activité
italienskarelazione d'attività
ungerskaéves jelentés
nederländskaverslag over de werkzaamheden
polskasprawozdanie z działalności
portugisiskarelatório de actividade
slovenskaposlovno poročilo
finskatoimintakertomus
lettiskagada pārskats
 
annual salary svenskaårslön
 
annually svenskaårligen
tyskajaehrlich
 
annuciation svenskabebådelse
 
annuity svenskalivränta
 
annuity loan svenskaannuitetslån
 
annul svenskaupplösa
tyskaungueltig machen
 
annulment svenskaannullering
 
anode svenskaanod
 
anodyne svenskasmärtstillande medel
 
anointed svenskade heliga
 
anomalies svenskaavvikelser
 
anomalous svenskaanomal
 
anomaly svenskaanomali
 
anomie svenskaanomi
 
anonymity svenskaanonymitet
 
anonymize svenskaavidentifiera
 
anonymous svenskaanonym
tyskaanonym
 
anonymously svenskaanonymt
 
anorak svenskaanorak
spanskaanorak
 
anorexia svenskaanorexi
 
anorexic svenskaanorektiker
 
another svenskaen annan
tyskaandere
 
another age svenskaen annan tid
 
another day svenskaen annan dag
 
another one svenskaen till
 
another question svenskaen fråga till
 
another strike svenskaen strike till
 
another ten svenskaytterliggare tio

Annonser