Engelskt lexikon - c - cu

 
cut in the solid rock svenskauthuggna i berget
 
cut interest rates svenskasänka räntorna
 
cut it out svenskasluta, lägg av
 
Cut it out! svenskaLägg av!
 
cut of svenskaskära av
 
cut off svenskaavskuren
tyskaabschneiden
 
cut one's fingernails svenskaklippa naglarna
 
cut oneself off svenskaisolera sig
 
cut out svenskaskolka
 
cut some slack svenskata sig ledigt
 
cut the grass svenskaklippa gräset
 
cut to the chase svenskakomma till saken
 
cut up svenskastycka
 
Cut! svenskaBryt!
 
cut'n'paste svenskaklipp och klistra
 
cut-price svenskalågpris
 
cut-prize svenskalågpris
 
cut-rate svenskalågpris
 
cutaway svenskajackett
 
cutback svenskaminskning
 
cute svenskagullig
tyskagoldig, neckisch, niedlich
 
cute box svenskaliten snygg ask
 
cuticle svenskaytterhud
 
cutlass svenskakort svärd
 
cutler svenskaknivsmed
 
cutlery svenskaeggjärn
 
cutlet svenskakotlett
 
cuts svenskai bitar
 
cuts about her face svenskaskråmor i ansiktet
 
cuts down svenskahugger ner
 
cuts in social services tyskaSozialabbau
 
cutter svenskaavbitartång
 
cutthroat svenskabandit
 
cutting svenskaavskuret stycke
 
cutting board svenskaskärbräda
 
cutting in svenskaavbryta
 
cutting pliers svenskaavbitartång
 
cutting wip svenskadressyrspö
 
cuttings svenskatidningsurklipp