Engelskt lexikon - c - cr

 
criminal offence svenskabrott
 
criminal procedure svenskabrottmålsförfarande
spanskaprocedimiento penal
tjeckiskatrestní řízení
danskastrafferetspleje
tyskaStrafverfahren
grekiskaπoιvική διαδικασία
franskaprocédure pénale
italienskaprocedura penale
ungerskabüntetőeljárás
nederländskastrafprocedure
polskapostępowanie karne
portugisiskaprocesso penal
slovenskakazenski postopek
finskarikosasioiden oikeudenkäyntimenettely
lettiskakriminālprocess
 
criminal proceedings svenskabrottmålstalan
spanskaacción penal
tjeckiskažaloba v trestním řízení
danskastraffesager
tyskaStrafrechtsklage
grekiskaαγωγή πoιvικoύ δικαίoυ
franskaaction en matière pénale
italienskaazione dinanzi a giurisdizione penale
ungerskabűnvádi eljárás
nederländskastrafrechtelijke procedure
polskapowództwo w sprawie karnej
portugisiskaacção em matéria penal
slovenskakazenska tožba
finskarikosoikeudellinen menettely
lettiskakrimināltiesvedība
 
criminal record svenskastraffregister
spanskaRegistro Penal
tjeckiskatrestní rejstřík
danskastrafferegister
tyskaStrafregister
grekiskaπoιvικό μητρώo
franskacasier judiciaire
italienskacasellario giudiziale
ungerskabűnügyi nyilvántartás
nederländskastrafblad
polskarejestr skazanych
portugisiskaregisto criminal
slovenskakazenska evidenca
finskarikosrekisteri
lettiskasodāmība
 
criminality svenskakriminalitet
 
criminals svenskakriminella
 
criminology svenskakriminologi
spanskacriminología
tjeckiskakriminologie
danskakriminologi
tyskaKriminologie
grekiskaεγκληματoλoγία
franskacriminologie
italienskacriminologia
ungerskakriminológia
nederländskacriminologie
polskakryminologia
portugisiskacriminologia
slovenskakriminologija
finskakriminologia
lettiskakriminoloģija
 
crims svenskakriminella
 
crimson svenskahögröd
 
cringe svenskakrypa ihop
 
cringes svenskakrusar
 
crinkly svenskakrusigt
 
cripple svenskainvalid
 
crippled svenskainvalidiserad
 
crisis svenskakris
 
crisis period svenskakristid
 
crisp svenskamör
 
crisp bread svenskaknäckebröd
 
crisp packet svenskachipspåse
 
crispbread finskanäkkileipä
svenskaknäckebröd
 
crisply svenskakoncist
 
crisps svenskachips
tyskaKartoffelchips
 
crispy svenskaknaprigt
 
criss-cross svenskakorsvis
 
criteria svenskakriterier
 
criterion svenskakriterium
 
critic svenskakritiker
 
critical svenskakritisk
 
critical of svenskakritisk mot
 
criticise svenskakritisera