Engelskt lexikon - c - cr

 
crime against individuals svenskabrott mot person
spanskadelito contra las personas
tjeckiskatrestný čin proti osobám
danskaforbrydelser mod personer
tyskaVerbrechen gegen Personen
grekiskaέγκλημα κατά πρoσώπωv
franskacrime contre les personnes
italienskadelitto contro la persona
ungerskaszemély elleni bűncselekmény
nederländskamisdaad tegen de personen
polskaprzestępstwo przeciwko osobie
portugisiskacrime contra as pessoas
slovenskakaznivo dejanje zoper posameznika
finskayksilöön kohdistuvat rikokset
lettiskanoziegums pret personām
 
crime against property svenskaegendomsbrott
spanskadelito contra la propiedad
tjeckiskatrestný čin proti majetku
danskaforbrydelser mod ting
tyskaVermögensdelikte
grekiskaέγκλημα κατά της ιδιoκτησίας
franskacrime contre les biens
italienskadelitto contro i beni
ungerskavagyon elleni bűncselekmény
nederländskaeigendomsdelict
polskaprzestępstwo przeciwko mieniu
portugisiskacrime contra os bens
slovenskakaznivo dejanje zoper premoženje
finskaomaisuusrikos
lettiskanoziedzīgs nodarījums pret īpašumu
 
crime rate svenskabrottslighet, graden av brottslighet, brottsstatistik
 
crime-free svenskafri från brottslighet
 
criminal svenskabrottsling
tyskakriminal, Verbrecher, verbrecherisch
 
criminal case svenskabrottmål
 
criminal court svenskabrottmålsdomstol
spanskajurisdicción penal
tjeckiskatrestní soud
danskastraffedomstol
tyskaStrafgerichtsbarkeit
grekiskaπoιvικό δικαστήριo
franskajuridiction pénale
italienskagiurisdizione penale
ungerskabüntetőbíróság
nederländskastrafrechtspraak
polskasądownictwo karne
portugisiskajurisdição penal
slovenskakazensko sodišče
finskarikostuomioistuin
lettiskakrimināltiesa
 
criminal investigation department svenskakriminalpolis
spanskapolicía judicial
tjeckiskakriminální policie
danskakriminalpoliti
tyskaKriminalpolizei
grekiskaυπηρεσία διώξεως κoιvoύ εγκλήματoς
franskapolice judiciaire
italienskapolizia giudiziaria
ungerskabűnügyi rendőrség
nederländskagerechtelijke politie
polskaorgany ścigania
portugisiskapolícia judiciária
slovenskakazenskopreiskovalni oddelek
finskarikospoliisi
lettiskakriminālizmeklēšanas departaments
 
criminal law svenskastraffrätt
spanskaDerecho penal
tjeckiskatrestní právo
danskastrafferet
tyskaStrafrecht
grekiskaπoιvικό δίκαιo
franskadroit pénal
italienskadiritto penale
ungerskabüntetőjog
nederländskastrafrecht
polskaprawo karne
portugisiskadireito penal
slovenskakazensko pravo
finskarikosoikeus
lettiskakrimināllikums
 
criminal liability svenskastraffrättsligt ansvar
spanskaresponsabilidad criminal
tjeckiskatrestní odpovědnost
danskastrafansvar
tyskastrafrechtliche Verantwortlichkeit
grekiskaπoιvική ευθύvη
franskaresponsabilité pénale
italienskaresponsabilità penale
ungerskabüntetőjogi felelősség
nederländskastrafrechtelijke aansprakelijkheid
polskaodpowiedzialność karna
portugisiskaresponsabilidade penal
slovenskakazenska odgovornost
finskarikosoikeudellinen vastuu
lettiskaEDSO