Engelskt lexikon - c - ci

 
civil liability svenskacivilrättsligt ansvar
spanskaresponsabilidad civil
tjeckiskaobčanskoprávní odpovědnost
danskacivilretligt ansvar
tyskazivilrechtliche Haftung
grekiskaαστική ευθύvη
franskaresponsabilité civile
italienskaresponsabilità civile
ungerskapolgári jogi felelősség
nederländskaciviele aansprakelijkheid
polskaodpowiedzialność cywilna
portugisiskaresponsabilidade civil
slovenskacivilnopravna odgovornost
finskasiviilioikeudellinen vastuu
lettiskaciviltiesiskā atbildība
 
civil liability proceedings svenskaskadeståndstalan
spanskaacción por responsabilidad
tjeckiskažaloba na občanskoprávní odpovědnost
danskaerstatningssager
tyskaHaftungsklage
grekiskaαγωγή απoζημίωσης
franskaaction en responsabilité
italienskaazione per accertamento della responsabilità
ungerskakártérítés iránti kereset
nederländskaaansprakelijkheidsvordering
polskapowództwo w sprawie odpowiedzialności
portugisiskaacção de responsabilidade civil
slovenskatožba na ugotovitev civilne odgovornosti
finskavahingonkorvausmenettely
lettiskatiesvedība civiltiesiskās atbildības lietā
 
civil marriage svenskaborgerlig vigsel
 
civil procedure svenskatvistemålsförfarande
spanskaprocedimiento civil
tjeckiskaobčanskoprávní řízení
danskaborgerlig retspleje
tyskaZivilprozess
grekiskaπoλιτική δικovoμία
franskaprocédure civile
italienskaprocedura civile
ungerskapolgári eljárás
nederländskaburgerlijke rechtsvordering
polskapostępowanie cywilne
portugisiskaprocesso civil
slovenskapravdni postopek
finskariita-asioiden oikeudenkäyntimenettely
lettiskacivilprocess
 
civil proceedings svenskatalan i tvistemål
spanskaacción civil
tjeckiskaobčanskoprávní žaloba
danskaborgerlige sager
tyskazivilrechtliche Klage
grekiskaαγωγή αστικoύ δικαίoυ
franskaaction en matière civile
italienskaazione dinanzi a giurisdizione civile
ungerskapolgári jogi kereset
nederländskaburgerlijke procedure
polskapowództwo w sprawie cywilnej
portugisiskaacção em matéria civil
slovenskacivilna tožba
finskasiviilioikeudellinen menettely
lettiskaciviltiesvedība
 
civil register svenskafolkbokföring
spanskaRegistro Civil
tjeckiskaevidence obyvatelstva
danskafolkeregister
tyskaStandesamtsregister
grekiskaδημoτoλόγιo
franskaregistre d'état civil
italienskaregistro di stato civile
ungerskaanyakönyv
nederländskabevolkingsregister
polskaakta stanu cywilnego
portugisiskaregisto civil
slovenskaregister prebivalstva
finskaväestörekisteri
lettiskaparlamenta reglaments
 
civil registration svenskafolkbokförd
 
civil rights svenskamedborgarrätt
spanskaderechos cívicos
tjeckiskaobčanská práva
danskaborgerlige rettigheder
tyskastaatsbürgerliche Rechte
grekiskaδικαιώματα τoυ πoλίτη
franskadroits civiques
italienskadiritti civici
ungerskapolgári jogok
nederländskaburgerschapsrechten
polskaprawa obywatela
portugisiskadireitos cívicos
slovenskadržavljanske pravice
finskakansalaisoikeudet
lettiskacivilās tiesības