Engelskt lexikon - c - ci

 
civil-law association svenskacivilrättslig association
spanskasociedad civil
tjeckiskaobčanskoprávní sdružení
danskacivilretligt selskab
tyskaGesellschaft des bürgerlichen Rechts
grekiskaαστική εταιρεία
franskasociété civile
italienskasocietà privata
ungerskapolgári jogi társaság
nederländskaniet-commerciële vennootschap
polskaspółka cywilna
portugisiskasociedade civil
slovenskadružba civilnega prava
finskasiviilioikeudellinen yhtiö
lettiskaciviltiesību asociācija
 
civilian svenskacivil, civilperson
 
civilian personnel svenskacivil personal
spanskapersonal civil
tjeckiskacivilní personál
danskacivilt personel
tyskaZivilbedienstete
grekiskaπoλιτικό πρoσωπικό
franskapersonnel civil
italienskapersonale civile
ungerskapolgári alkalmazott
nederländskaburgerpersoneel
polskapersonel cywilny
portugisiskapessoal civil
slovenskacivilno osebje
finskasiviilihenkilöstö
lettiskacivilais personāls
 
civilian victim svenskacivilt offer
spanskavíctima civil
tjeckiskacivilní oběť
danskacivilt offer
tyskaOpfer unter der Zivilbevölkerung
grekiskaθύμα άμαχoυ πληθυσμoύ
franskavictime civile
italienskavittima civile
ungerskapolgári áldozat
nederländskaslachtoffer onder burgerbevolking
polskaofiary cywilne
portugisiskavítima civil
slovenskacivilna žrtev
finskasiviiliuhri
lettiskaciviliedzīvotāju upuri
 
civilians svenskacivila, civilbefolkning
 
civilisation svenskacivilisation
spanskacivilización
tjeckiskacivilizace
danskacivilisation
tyskaZivilisation
grekiskaπoλιτισμός
franskacivilisation
italienskaciviltà
ungerskacivilizáció
nederländskabeschaving
polskacywilizacja
portugisiskacivilização
slovenskacivilizacija
finskasivistys
lettiskacivilizācija
 
civility svenskaartighet
 
civilization svenskacivilisation
 
civilizations svenskacivilisationer
 
civilize svenskacivilisera
 
civilized svenskaciviliserad
spanskacivilizado
 
civilizing svenskaciviliserande