Engelskt lexikon - c - ch

 
charcoal grey svenskagrafitgrå
 
chare svenskadela
 
charge svenskaanklagelse, ta betalt, laddning, anklaga, anbefalla
tyskaanschreiben, Gebühr, kosten, laden, Ladung, Obhut, Anklage
spanskaacusación
tjeckiskaobžalovaný
danskaanklage
grekiskaκατηγoρία για αδίκημα
franskaaccusation
italienskaaccusa
ungerskavád
nederländskatenlastelegging
polskaoskarżenie
portugisiskaacusação
slovenskaobtožba
finskasyyte
lettiskaapsūdzība
 
charge account svenskakreditkortskonto
 
charge having equivalent effect svenskaavgift med motsvarande verkan
spanskaexacción de efecto equivalente
tjeckiskadávka se stejným účinkem
danskaafgift med tilsvarende virkning
tyskaAbgabe gleicher Wirkung
grekiskaφόρoς ισoδυvάμoυ απoτελέσματoς
franskataxe d'effet équivalent
italienskaimposta d'effetto equivalente
ungerskaazonos hatású díjak
nederländskaheffing van gelijke werking
polskaopłata o skutku równoważnym
portugisiskaencargo de efeito equivalente
slovenskadajatev z enakim učinkom
finskavaikutukseltaan vastaava maksu
lettiskalīdzvērtīgas iedarbības maksa
 
charge low rates svenskahålla låga priser
 
charge nurse svenskaavdelningsföreståndare
 
charge through the heavy doors svenskastorma igenom de tunga dörrarna
 
charge with svenskaanklaga för
 
chargeable svenskaavgiftsbelagd
 
chargebacks svenskaåterbetalningar
 
charged with svenskaåtalad för
 
charger svenskastridshäst
finskalaturi
 
charges tyskaAnsätze
 
charges for use of infrastructure svenskainfrastrukturavgift
spanskatarificación de la infraestructura
tjeckiskatarifikace infrastruktury
danskainfrastrukturafgiftsopkrævning
tyskaNutzungstarif
grekiskaτέλη υπoδoμής
franskatarification de l'infrastructure
italienskatariffazione delle infrastrutture
ungerskainfrastruktúrahasználati díj
nederländskaheffingen op vervoersinfrastructuur
polskaopłaty za korzystanie z infrastruktury
portugisiskataxa de infra-estrutura
slovenskauporabnina za infrastrukturo
finskainfrastruktuurin käyttömaksut
lettiskainfrastruktūras izmantošanas maksas
 
chariot svenskastridsvagn
 
charisma svenskakarisma
 
charismatic svenskakarismatisk
 
charitable svenskavälvillig
 
charity svenskavälgörenhet
tyskaNächstenliebe
 
charm svenskaförtrollning
 
charmed by svenskabetagen i
 
charmer svenskacharmör
 
charming svenskacharmigt
 
charms svenskaamuletter
 
charp svenskaprick
 
charred svenskaförkolnad
 
charsets svenskastädverktyg
 
chart svenskalista
 
charter svenskabefrakta
 
charter on human rights svenskastadga om de mänskliga rättigheterna
spanskaCarta de Derechos Humanos
tjeckiskaCharta lidských práv
danskamenneskerettighedspagt
tyskaCharta der Menschenrechte
grekiskaχάρτης τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ
franskacharte des droits de l'homme
italienskaCarta dei diritti dell'uomo
ungerskaemberi jogi charta
nederländskaHandvest van de rechten van de mens
polskakarta praw człowieka
portugisiskaCarta dos Direitos do Homem
slovenskalistina o človekovih pravicah
finskaihmisoikeusperuskirja
lettiskacilvēktiesību harta