Engelskt lexikon - c - co

 
composition book svenskaskrivbok
 
composition of parliament svenskaparlamentets sammansättning
spanskacomposición del Parlamento
tjeckiskasložení parlamentu
danskaparlamentets sammensætning
tyskaZusammensetzung des Parlaments
grekiskaσύvθεση τoυ Koιvoβoυλίoυ
franskacomposition du Parlement
italienskacomposizione del Parlamento
ungerskaparlament összetétele
nederländskasamenstelling van het Parlement
polskaskład parlamentu
portugisiskacomposição da assembleia
slovenskasestava parlamenta
finskaparlamentin kokoonpano
lettiskaparlamenta sastāvs
 
composition of the population svenskabefolkningsstruktur
spanskacomposición de la población
tjeckiskasložení obyvatelstva
danskabefolkningssammensætning
tyskaBevölkerungsaufbau
grekiskaσύvθεση τoυ πληθυσμoύ
franskacomposition de la population
italienskacomposizione della popolazione
ungerskaa népesség összetétele
nederländskasamenstelling van de bevolking
polskastruktura ludności
portugisiskacomposição da população
slovenskasestava prebivalstva
finskaväestön koostumus
lettiskaiedzīvotāju sastāvs
 
compositor svenskakompositör
 
compost svenskakompost
 
compost bin svenskakompostlåda
 
compost heap svenskakomposthög
 
compost pile svenskakomposthög
 
composter estniskahelilooja
 
composting svenskakompostera
 
composure svenskafattning
 
compote tjeckiskakompot
 
compound svenskablanda
 
compound eye svenskafasettöga
 
compounding svenskablandning
 
comprade svenskakamrat
 
comprehend svenskaförstå
spanskacomprendo
 
comprehensible svenskaförståelig
 
comprehension svenskafattningsförmåga
 
comprehensive svenskaövergripande
 
comprehensive school svenskagrundskolans senare del
 
compress svenskapressa ihop
 
compressed svenskakomprimerade
 
compressing svenskakomprimerande
 
compression svenskakompression
 
compressor svenskakompressor
 
comprise svenskaomfatta
 
compromise svenskakompromiss
 
compulsary school attendance svenskaskolplikt
 
compulsive svenskatvångsmässig
 
compulsive eater svenskahetsätare
 
compulsory svenskaobligatorisk
 
compulsory (9-year comprehensive) school svenskagrundskola
 
compulsory attendance at school svenskaskolplikt
 
compulsory comprehensive school svenskasammanhållen grundskola
 
compulsory education svenskaobligatorisk skolgång
spanskaenseñanza obligatoria
tjeckiskapovinná školní docházka
danskaundervisningspligt
tyskaSchulpflicht
grekiskaυπoχρεωτική εκπαίδευση
franskaenseignement obligatoire
italienskainsegnamento obbligatorio
ungerskakötelező oktatás
nederländskaschoolplicht
polskaszkolnictwo obowiązkowe
portugisiskaensino obrigatório
slovenskaobvezno šolanje
finskaoppivelvollisuuskoulutus
lettiskaobligātā izglītība
 
compulsory education for pupils with learning disabilities svenskagrundsärskola
 
compulsory expenditure svenskaobligatorisk utgift
spanskagasto obligatorio
tjeckiskapovinné výdaje
danskaobligatorisk udgift
tyskaobligatorische Ausgabe
grekiskaυπoχρεωτική δαπάvη
franskadépense obligatoire
italienskaspese obbligatorie
ungerskakötelező kiadások
nederländskaverplichte uitgave
polskawydatki obowiązkowe
portugisiskadespesa obrigatória
slovenskaobvezni izdatek
finskapakolliset menot
lettiskaobligātie izdevumi