Engelskt lexikon - c - co

 
complaints svenskaklagomål
 
complement svenskafyllnad, komplettera
 
complementarity agreement svenskaproduktionsdelningsavtal
spanskaacuerdo de complementariedad
tjeckiskadohoda o komplementárnosti
danskaproduktionsdelingsaftale
tyskaErgänzungsabkommen
grekiskaσυμφωvία συμπληρωματικότητας
franskaaccord de complémentarité
italienskaaccordo di complementarità
ungerskagazdasági együttműködési megállapodás
nederländskacomplementariteitsovereenkomst
polskaumowa uzupełniająca
portugisiskaacordo de complementaridade
slovenskasporazum o dopolnitvi
finskatäydentävä sopimus
lettiskapapildnolīgums
 
complementarity of trade svenskakomplementaritet i handelsutbytet
spanskacomplementariedad de los intercambios comerciales
tjeckiskakomplementarita obchodu
danskagensidig supplering i samhandel
tyskaKomplementarität des Handels
grekiskaσυμπληρωματικότητα τωv συvαλλαγώv
franskacomplémentarité des échanges
italienskacomplementarità degli scambi
ungerskakereskedelem egymást kiegészítő jellege
nederländskacomplementariteit van het handelsverkeer
polskakomplementarność w handlu
portugisiskacomplementaridade das trocas
slovenskakomplementarnost trgovine
finskakaupan täydentävyys
lettiskatirdzniecības komplementaritāte
 
complementary svenskakomplement-, kompletterande
 
complements svenskatillägg
 
complete svenskafullständig
tyskavervollständigen, verfollständigen
 
completed svenskaavslutade
tyskaabgeschlossen, beendet, komplett, vervollständigt
 
completed course svenskaslutförd kurs
 
completed education svenskafullgjord utbildning
 
completely svenskafullkomligt
tyskavollständig
 
completeness svenskafullständighet
 
completing svenskafullgörande
 
completion svenskaslutförande
 
complex svenskaanläggning
 
complexion svenskahy
 
complexity svenskakomplexitet
 
compliance svenskamedgörlighet
 
compliant svenskaeftergiven
 
complicate svenskakomplicera
 
complicated italienskacomplicato
svenskakomplicerad
 
complicity svenskamedbrottslighet
 
complies svenskaåtlyder
 
compliment svenskakomplimang
 
complimentary svenskaberömmande
 
complimentary close svenskaavslutningsfras
 
comply svenskafoga sig
 
comply with svenskalyda
 
component svenskakomponent
 
components svenskakomponenter
 
compose svenskakomponera
 
composed svenskalugn
 
composed of svenskasammansatt av
 
composer svenskakompositör
estniskahelilooja
 
composite materials svenskakompositmaterial
spanskamaterial compuesto
tjeckiskakompozitní materiály
danskakompositmateriale
tyskaVerbundmaterial
grekiskaσύvθετα υλικά
franskamatériau composite
italienskamateriale composito
ungerskakompozit anyag
nederländskasamengesteld materiaal
polskamateriały kompozytowe
portugisiskamaterial compósito
slovenskasestavljeni materiali
finskakomposiitit
lettiskakompozītmateriāli
 
composition svenskakomposition
spanskaarreglo judicial
tjeckiskavyrovnání s věřiteli
danskatvangsakkord
tyskagerichtliches Vergleichsverfahren
grekiskaδικαστικός διακαvovισμός
franskarèglement judiciaire
italienskaamministrazione controllata
ungerskacsődeljárás
nederländskaakkoordprocedure
polskaugoda sądowa
portugisiskaliquidação judicial
slovenskasodna poravnava
finskavelkajärjestely, sävellys
lettiskamierizlīgums