Engelskt lexikon - c - co

 
comparative law svenskajämförande rätt
spanskaDerecho comparado
tjeckiskasrovnávací právo
danskasammenlignende ret
tyskaRechtsvergleichung
grekiskaσυγκριτικό δίκαιo
franskadroit comparé
italienskadiritto comparato
ungerskaösszehasonlító jog
nederländskavergelijkend recht
polskaprawo porównawcze
portugisiskadireito comparado
slovenskaprimerjalno pravo
finskavertaileva oikeustiede
lettiskasalīdzinošās tiesības
 
comparative study svenskajämförande studie
spanskaestudio comparativo
tjeckiskasrovnávací studie
danskasammenlignende undersøgelse
tyskavergleichende Studie
grekiskaσυγκριτική μελέτη
franskaétude comparative
italienskastudio comparativo
ungerskaösszehasonlító tanulmány
nederländskavergelijkende studie
polskastudia porównawcze
portugisiskaestudo comparativo
slovenskaprimerjalna študija
finskavertaileva tutkimus
lettiskasalīdzināmā pētniecība
 
comparatively svenskajämförelsevis
 
compare svenskajämföra, komparera, jämför
tyskavergleichen
finskaverrata
 
compare to svenskajämför med
 
compared svenskajämfört med
 
compared to svenskajämfört med
 
comparing svenskajämföra
 
comparison svenskajämförelse
 
comparisons svenskajämförelser
 
comparted svenskajämfört
 
compartment svenskakupé
 
compartmentalized tray svenskalådor med fack
 
compass svenskakompass
 
compasses svenskacirkel
 
compassion svenskabarmhärtighet
 
compassionate svenskamedlidsam
 
compatibility svenskaförenlighet
 
compatible svenskakompatibel
 
compatibles svenskakompatibla
 
compatriot svenskalandsman
 
compel svenskatvinga
 
compelled svenskatvungna
 
compelled to svenskanödsakad att
 
compelling svenskafängslande
 
compendium svenskakompendium
 
compensate svenskakompensera
 
compensation svenskaersättning
 
compensation claim svenskaskadeståndsanspråk
 
compensatory financing svenskakompensationsfinansiering
spanskafinanciación compensatoria
tjeckiskakompenzační financování
danskakompensatorisk finansiering
tyskaAusgleichsfinanzierung
grekiskaσυμψηφιστική χρηματoδότηση
franskafinancement compensatoire
italienskafinanziamento compensativo
ungerskakompenzációs finanszírozás
nederländskacompenserende financiering
polskafinansowanie kompensacyjne
portugisiskafinanciamento compensatório
slovenskakompenzacijsko financiranje
finskakorvaava rahoitus
lettiskakompensējošs finansējums
 
compensatory transfer payment svenskautjämningsbidrag
 
comperè svenskakonferencier
 
compete svenskatävla
tyskamessen, im Wettbewerb stehen
finskakilpailla
 
compete for svenskatävla om
 
competence of the Member States svenskamedlemsstaternas behörighet
spanskacompetencias de los Estados miembros
tjeckiskapříslušnost členských států
danskamedlemsstatskompetence
tyskaZuständigkeit der Mitgliedstaaten
grekiskaαρμoδιότητα τωv κρατώv μελώv
franskacompétence des États membres
italienskacompetenza degli Stati membri
ungerskatagállami hatáskör
nederländskabevoegdheid van de lidstaten
polskakompetencje państw członkowskich
portugisiskacompetência dos Estados-Membros
slovenskapristojnost držav članic
finskajäsenvaltioiden toimivalta
lettiskadalībvalstu kompetence