Engelskt lexikon - c - co

 
Community regulation svenskagemenskapsförordning
spanskareglamento comunitario
tjeckiskanařízení Společenství
danskafællesskabsforordning
tyskaVerordnung EG
grekiskaκoιvoτικός καvovισμός
franskarèglement communautaire
italienskaregolamento comunitario
ungerskaközösségi rendelet
nederländskacommunautaire verordening
polskarozporządzenie WE
portugisiskaregulamento comunitário
slovenskauredba Skupnosti
finskayhteisön asetus
lettiskaKopienas regula
 
Community research policy svenskagemenskapens forskningspolitik
spanskapolítica comunitaria de investigación
tjeckiskakomunitární politika pro výzkum
danskaFællesskabets forskningspolitik
tyskaForschungspolitik der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτική πoλιτική έρευvας
franskapolitique communautaire de la recherche
italienskapolitica comunitaria di ricerca
ungerskaközösségi kutatási politika
nederländskacommunautair onderzoeksbeleid
polskapolityka naukowa WE
portugisiskapolítica comunitária da investigação
slovenskaraziskovalna politika Skupnosti
finskayhteisön tutkimuspolitiikka
lettiskaKopienas pētniecības politika
 
Community resolution svenskagemenskapsresolution
spanskaresolución comunitaria
tjeckiskarezoluce Společenství
danskaEU-resolution
tyskaEntschließung der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτικό ψήφισμα
franskarésolution communautaire
italienskarisoluzione comunitaria
ungerskaközösségi állásfoglalás
nederländskacommunautaire resolutie
polskarezolucja WE
portugisiskaresolução comunitária
slovenskaresolucija Skupnosti
finskayhteisön päätöslauselma
lettiskaKopienas rezolūcija
 
Community sanction svenskagemenskapspåföljd
spanskasanción comunitaria
tjeckiskasankce Společenství
danskafællesskabssanktion
tyskaGemeinschaftssanktion
grekiskaκoιvoτικές κυρώσεις
franskasanction communautaire
italienskasanzione comunitaria
ungerskaközösségi szankció
nederländskacommunautaire sanctie
polskasankcje WE
portugisiskasanção comunitária
slovenskasankcija Skupnosti
finskayhteisöoikeudellinen seuraamus
lettiskaKopienas sankcija
 
community service svenskasamhällstjänst
 
Community social dialogue svenskasocial dialog på gemenskapsnivå
spanskadiálogo social comunitario
tjeckiskasociální dialog Společenství
danskasocial dialog på fællesskabsplan
tyskasozialer Dialog in der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτικός κoιvωvικός διάλoγoς
franskadialogue social communautaire
italienskadialogo sociale comunitario
ungerskaközösségi szociális párbeszéd
nederländskacommunautaire sociale dialoog
polskadialog społeczny we Wspólnocie
portugisiskadiálogo social comunitário
slovenskasocialni dialog v Skupnosti
finskayhteisön työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu
lettiskaKopienas sociālais dialogs
 
Community sponsorship svenskagemenskapssponsring
spanskapatrocinio comunitario
tjeckiskasponzoring Společenství
danskafællesskabssponsorering
tyskaSponsoring der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτική χoρηγία
franskaparrainage communautaire
italienskapatrocinio comunitario
ungerskaközösségi szponzorálás
nederländskacommunautair beschermheerschap
polskasponsoring WE
portugisiskapatrocínio comunitário
slovenskapokroviteljstvo Skupnosti
finskayhteisön sponsorointi
lettiskaPartnerība mieram