Engelskt lexikon - c - co

 
Community body svenskagemenskapsinrättning
spanskaorganismo comunitario
tjeckiskakomunitární organizace
danskafælles organ
tyskaEG-Behörde
grekiskaκoιvoτικός oργαvισμός
franskaorganisme communautaire
italienskaorganismo comunitario
ungerskaközösségi hivatal
nederländskacommunautair organisme
polskaorgany Wspólnot Europejskich
portugisiskaorganismo comunitário
slovenskaorgan Skupnosti
finskayhteisön laitos
lettiskaKopienas struktūrvienība
 
Community borrowing svenskagemenskapslån
spanskaempréstito comunitario
tjeckiskapůjčky Společenství
danskafællesskabslån
tyskaGemeinschaftsanleihe
grekiskaσύvαψη κoιvoτικoύ δαvείoυ
franskaemprunt communautaire
italienskaassunzione di prestiti comunitari
ungerskaközösségi hitelfelvétel
nederländskacommunautaire lening
polskazapożyczenie WE
portugisiskaempréstimo comunitário contraído
slovenskanajem posojila Skupnosti
finskayhteisön ottolainaus
lettiskaKopienas aizņēmums
 
Community budget svenskagemenskapsbudget
spanskapresupuesto comunitario
tjeckiskarozpočet Společenství
danskaFællesskabets budget
tyskaHaushaltsplan der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτικός πρoϋπoλoγισμός
franskabudget communautaire
italienskabilancio comunitario
ungerskaközösségi költségvetés
nederländskabegroting van de Gemeenschap
polskabudżet WE
portugisiskaorçamento comunitário
slovenskaproračun Skupnosti
finskayhteisön talousarvio
lettiskaKopienas budžets
 
community centre svenskaaktivitetscentrum
 
Community certification svenskagemenskapscertifiering
spanskacertificación comunitaria
tjeckiskakomunitární certifikace
danskaEF-certificering
tyskagemeinschaftliche Zertifizierung
grekiskaκoιvoτική πιστoπoίηση
franskacertification communautaire
italienskacertificazione comunitaria
ungerskaközösségi tanúsítás
nederländskacommunautaire certificatie
polskacertyfikacja wspólnotowa
portugisiskacertificado comunitário
slovenskacertificiranje Skupnosti
finskayhteisön varmentaminen
lettiskaKopienas sertifikācija
 
Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers svenskaEG:s stadga om grundläggande sociala rättigheter för arbetstagare
spanskaCarta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores
tjeckiskaCharta Společenství základních sociálních práv pracovníků
danskaFællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder
tyskaGemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
grekiskaKoιvoτικός Xάρτης τωv Koιvωvικώv Δικαιωμάτωv τωv Eργαζoμέvωv
franskacharte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
italienskaCarta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
ungerskaKözösségi charta a munkavállalók alapvető szociális jogairól
nederländskaGemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden
polskaWspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników
portugisiskaCarta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores
slovenskaListina Skupnosti o temeljnih pravicah delavcev
finskatyöntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia koskeva yhteisön peruskirja
lettiskaEiropas Harta
 
Community competence svenskagemenskapens behörighet
spanskacompetencias comunitarias
tjeckiskapříslušnost Společenství
danskafællesskabskompetence
tyskaZuständigkeit der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτική αρμoδιότητα
franskacompétence communautaire
italienskacompetenza comunitaria
ungerskaközösségi hatáskör
nederländskacommunautaire bevoegdheid
polskakompetencje WE
portugisiskacompetência comunitária
slovenskapristojnost Skupnosti
finskayhteisön toimivalta
lettiskaKopienas kompetence