Engelskt lexikon - c - co

 
communist svenskakommunist
tyskaKommunist
 
Communist Party svenskakommunistiskt parti
spanskapartido comunista
tjeckiskakomunistická strana
danskakommunistisk parti
tyskakommunistische Partei
grekiskaκoμμoυvιστικό κόμμα
franskaparti communiste
italienskapartito comunista
ungerskakommunista párt
nederländskacommunistische partij
polskapartia komunistyczna
portugisiskapartido comunista
slovenskakomunistična stranka
finskakommunistinen puolue
lettiskakomunistiskā partija
 
community svenskasamhälle, samfund, sammhälle, grupp, gemensamhet
tyskaGemeinde, Gemeinschaft
 
Community acquis svenskagemenskapens regelverk
spanskaacervo comunitario
tjeckiskaAcquis Společenství
danskagældende fællesskabsret
tyskaBesitzstand der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτικό κεκτημέvo
franskaacquis communautaire
italienskaacquis comunitario
ungerskaközösségi vívmányok
nederländskacommunautaire verworvenheden
polskadorobek prawny WE
portugisiskaacervo comunitário
slovenskapravni red Skupnosti
finskayhteisön säännöstö
lettiskaKopienas acquis
 
Community act svenskagemenskapsrättsakt
spanskaacto comunitario
tjeckiskaprávní akt Společenství
danskafællesskabsakt
tyskaRechtsakt der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτική πράξη
franskaacte communautaire
italienskaatto comunitario
ungerskaközösségi jogi aktus
nederländskacommunautair besluit
polskaakt wspólnotowy
portugisiskaacto comunitário
slovenskaakt Skupnosti
finskayhteisön säädös
lettiskaKopienas tiesību akts
 
Community action svenskagemenskapsåtgärd
spanskaacción comunitaria
tjeckiskaakce Společenství
danskafællesskabsaktion
tyskaEG-Aktion
grekiskaκoιvoτική δράση
franskaaction communautaire
italienskaazione comunitaria
ungerskaközösségi fellépés
nederländskacommunautaire actie
polskaakcja WE
portugisiskaacção comunitária
slovenskaukrep Skupnosti
finskayhteisön toiminta
lettiskaKopienas rīcība
 
Community activity svenskagemenskapsverksamhet
spanskaactividad comunitaria
tjeckiskačinnost ES
danskafællesskabsaktivitet
tyskaTätigkeit der Gemeinschaft
grekiskaκoιvoτική δραστηριότητα
franskaactivité communautaire
italienskaattività comunitaria
ungerskaközösségi tevékenység
nederländskacommunautaire activiteit
polskadziałalność WE
portugisiskaactividade comunitária
slovenskadejavnost Skupnosti
finskayhteisön toimet
lettiskaKopienas darbība
 
Community aid svenskagemenskapsstöd
spanskaayuda comunitaria
tjeckiskapomoc Společenství
danskafællesskabsstøtte
tyskaGemeinschaftsbeihilfe
grekiskaκoιvoτική εvίσχυση
franskaaide communautaire
italienskaaiuto comunitario
ungerskaközösségi támogatás
nederländskacommunautaire hulp
polskapomoc Wspólnoty
portugisiskaajuda comunitária
slovenskapomoč Skupnosti
finskayhteisön tuki
lettiskaKopienas palīdzība