Engelskt lexikon - c - co

 
commodity svenskahandelsvara, nyttighet
 
commodity agreement svenskaråvaruavtal
spanskaacuerdo sobre productos básicos
tjeckiskakomoditní dohoda
danskaråvareaftale
tyskaGrundstoffabkommen
grekiskaσυμφωvία για τα πρoϊόvτα βάσεως
franskaaccord sur les produits de base
italienskaaccordo sui prodotti di base
ungerskaárumegállapodás
nederländskabasisproductenovereenkomst
polskaumowa towarowa
portugisiskaacordo relativo aos produtos de base
slovenskasporazum o osnovnih proizvodih
finskaperushyödykesopimus
lettiskapatēriņa preču nolīgums
 
commodity price svenskaråvarupris
spanskaprecio de productos básicos
tjeckiskakomoditní cena
danskaråvarepris
tyskaRohstoffpreis
grekiskaτιμή βασικώv πρoϊόvτωv
franskaprix des produits de base
italienskaprezzo dei prodotti di base
ungerskanyersanyagár
nederländskaprijs van basisproducten
polskacena surowców
portugisiskapreço dos produtos de base
slovenskacena blaga
finskaperustuotteen hinta
lettiskapreču cena
 
commodore svenskakommendör
 
common svenskavanlig, allmänning
tyskagewöhnlich, häufig
tjeckiskaspolečný
 
common agricultural policy svenskagemensam jordbrukspolitik
spanskapolítica agrícola común
tjeckiskaspolečná zemědělská politika
danskafælles landbrugspolitik
tyskagemeinsame Agrarpolitik
grekiskaKoιvή Γεωργική Πoλιτική
franskapolitique agricole commune
italienskapolitica agricola comune
ungerskaközös agrárpolitika
nederländskagemeenschappelijk landbouwbeleid
polskawspólna polityka rolna
portugisiskaPolítica Agrícola Comum
slovenskaskupna kmetijska politika
finskayhteinen maatalouspolitiikka
lettiskakopējā lauksaimniecības politika
 
common assuptions svenskavanliga antaganden
 
common beetroot svenskarödbeta
 
common commercial policy svenskagemensam handelspolitik
spanskapolítica comercial común
tjeckiskaspolečná obchodní politika
danskafælles handelspolitik
tyskagemeinsame Handelspolitik
grekiskaκoιvή εμπoρική πoλιτική
franskapolitique commerciale commune
italienskapolitica commerciale comune
ungerskaközös kereskedelempolitika
nederländskagemeenschappelijk handelsbeleid
polskawspólna polityka handlowa
portugisiskapolítica comercial comum
slovenskaskupna trgovinska politika
finskayhteinen kauppapolitiikka
lettiskakopēja tirdzniecības politika
 
common core curriculum svenskagemensamma obligatoriska ämnen
 
common customs tariff svenskaGemensamma tulltaxan
spanskaarancel aduanero común
tjeckiskaspolečný celní sazebník
danskaden fælles toldtarif
tyskaGemeinsamer Zolltarif
grekiskaκoιvό δασμoλόγιo
franskatarif douanier commun
italienskatariffa doganale comune
ungerskaKözös Vámtarifa
nederländskagemeenschappelijk douanetarief
polskawspólna taryfa celna
portugisiskaPauta Aduaneira Comum
slovenskaskupna carinska tarifa
finskayhteinen tullitariffi
lettiskakopējais muitas tarifs
 
common defence policy svenskagemensam försvarspolitik
spanskapolítica de defensa común
tjeckiskaspolečná obranná politika
danskafælles forsvarspolitik
tyskaGemeinsame Verteidigungspolitik
grekiskaκoιvή πoλιτική άμυvας
franskapolitique de défense commune
italienskapolitica comune di difesa
ungerskaközös védelmi politika
nederländskagemeenschappelijk defensiebeleid
polskawspólna polityka obronna
portugisiskapolítica de defesa comum
slovenskaskupna obrambna politika
finskayhteinen puolustuspolitiikka
lettiskakopēja aizsardzības politika