Engelskt lexikon - c - co

 
co-captain svenskaandrepilot
 
co-determination svenskamedbestämmande
spanskacogestión
tjeckiskaspolurozhodování
danskamedbestemmelse
tyskaMitbestimmung
grekiskaσυvδιαχείριση
franskacogestion
italienskacogestione
ungerskarészvétel a vállalati döntéshozatalban
nederländskamedebeheer
polskawspółdecydowanie
portugisiskaco-gestão
slovenskasoodločanje
finskamyötämäärääminen
lettiskakopīga lēmumu pieņemšana
 
co-determination at work svenskamedbestämmande i arbetslivet
 
co-ed svenskaunisex, för både pojkar och flickor, för både flickor och pojkar, samskola
 
co-ed school svenskasamskola
 
co-education svenskasamundervisning
 
co-financing svenskamedfinansiering
spanskacofinanciación
tjeckiskaspolečné financování
danskasamfinansiering
tyskaMitfinanzierung
grekiskaσυγχρηματoδότηση
franskacofinancement
italienskacofinanziamento
ungerskatársfinanszírozás
nederländskacofinanciering
polskawspółfinansowanie
portugisiskaco-financiamento
slovenskasofinanciranje
finskayhteisrahoitus
lettiskalīdzfinansējums
 
co-insurance svenskakoassurans
spanskacoaseguro
tjeckiskaspolečné pojištění
danskamedforsikring
tyskaMitversicherung
grekiskaσυvασφάλιση
franskacoassurance
italienskacoassicurazione
ungerskaegyüttbiztosítás
nederländskamedeverzekering
polskakoasekuracja
portugisiskaco-responsabilidade de seguro
slovenskasozavarovanje
finskarinnakkaisvakuutus
lettiskakopapdrošināšana
 
co-op svenskakonsum
 
co-operate svenskasamarbeta
 
co-operation svenskamedarbete
 
co-operative svenskasamarbetsvillig
 
co-opt svenskaadjungera
 
co-opted member svenskaadjungerad ledamot
 
co-ordination svenskasamordning
 
co-pilot svenskatredjepilot
 
co-production svenskasamproduktion
 
co-worker svenskasamarbetspartner
 
CO2 emissions svenskakoldioxidutsläpp
 
coach svenskabuss
tyskaKutsche, Reisebus, Trainer, trainieren, Wagen
spanskavagón
 
coach box svenskaförarsäte
 
coaching svenskaträning
 
coachman svenskaförare
 
coagulate svenskakoagulera
 
coal svenskakol
spanskacarbón
tjeckiskauhlí
danskakul
tyskaKohle
grekiskaγαιάvθρακας
franskacharbon
italienskacarbone
ungerskakőszén
nederländskasteenkool
polskawęgiel
portugisiskacarvão
slovenskapremog
finskakivihiili
lettiskaakmeņogles
 
coal by-products industry svenskaorganisk kemi
spanskaquímica del carbono
tjeckiskachemie uhlí
danskakulkemi
tyskaKohlechemie
grekiskaχημεία τoυ άvθρακα
franskacarbochimie
italienskacarbochimica
ungerskaszénbázisú vegyipar
nederländskakoolstofchemie
polskakarbochemia
portugisiskacarboquímica
slovenskaindustrija stranskih proizvodov premoga
finskahiilikemianteollisuus
lettiskaogļu blakusproduktu rūpniecība