Engelskt lexikon - c - co

 
Council of Europe countries svenskaEuroparådsländer
spanskapaíses del Consejo de Europa
tjeckiskazemě Rady Evropy
danskaEuroparådet-lande
tyskaStaaten des Europarates
grekiskaχώρες τoυ Συμβoυλίoυ της Eυρώπης
franskapays du Conseil de l'Europe
italienskapaesi membri del Consiglio d'Europa
ungerskaaz Európa Tanács tagországai
nederländskaRaad-van-Europalanden
polskakraje Rady Europy
portugisiskapaíses do Conselho da Europa
slovenskadržave Sveta Evrope
finskaEuroopan neuvoston jäsenmaat
lettiskaEiropas Padomes valstis
 
Council of European Municipalities and Regions svenskaRådet för kommuner och regioner i Europa
spanskaConsejo de Municipios de Europa
tjeckiskaRada samosprávných obcí a regionů
danskaRådet af Kommuner og Regioner i Europa
tyskaRat der Gemeinden und Regionen Europas
grekiskaσυμβoύλιo Δήμωv, Koιvoτήτωv και Περιφερειώv της Eυρώπης
franskaConseil des communes et régions d'Europe
italienskaConsiglio dei comuni e delle regioni d'Europa
ungerskaEurópai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa
nederländskaRaad van gemeenten en regio's van Europa
polskaRada Gmin i Regionów Europy
portugisiskaConselho das Comunas e Regiões da Europa
slovenskaSvet evropskih občin in regij
finskaEuroopan kuntien ja alueiden neuvosto
lettiskaEiropas Pašvaldību un reģionu padome
 
Council of Ministers svenskaministerråd
spanskaConsejo de Ministros
tjeckiskarada ministrů
danskaministerråd
tyskaMinisterrat
grekiskaυπoυργικό συμβoύλιo
franskaConseil des ministres
italienskaConsiglio dei ministri
ungerskaminiszterek tanácsa
nederländskaraad van ministers
polskaRada Ministrów
portugisiskaconselho de ministros
slovenskaSvet ministrov
finskaministerineuvosto
lettiskaMinistru Padome
 
Council of the European Union svenskaEuropeiska unionens råd
spanskaConsejo de la Unión Europea
tjeckiskaRada Evropské unie
danskaRådet
tyskaRat der Europäischen Union
grekiskaΣυμβoύλιo της Eυρωπαϊκής Έvωσης
franskaConseil de l'Union européenne
italienskaConsiglio dell'Unione europea
ungerskaaz Európai Unió Tanácsa
nederländskaRaad van de Europese Unie
polskaRada Unii Europejskiej
portugisiskaConselho da União Europeia
slovenskaSvet Evropske unije
finskaEuroopan unionin neuvosto
lettiskaEiropas Savienības Padome
 
council school svenskakommunal skola
 
counciller svenskastadsfullmäktig
 
counsel svenskarådplägning
 
counseling spanskaasesoramiento, orientación
 
counselling svenskasamtal
 
counsellor svenskarådgivare
tyskaBerater, Beraterin
 
counselor svenskalägerledare
 
count svenskaräkna
tyskaabzählen, berechnen
estniskaloendama
 
count me out svenskaräkna inte med mej
 
count on svenskaräkna med
 
count out svenskaräkna upp
 
count to ten svenskaräkna till tio
 
countdown svenskanedräkning
 
countenance svenskaansike
 
counter svenskaduktig i matte
 
counter arguments tyskaGegenargument
 
counter canter svenskaförvänd galopp
 
counter for floors japanska
 
counter in a shop svenskadisk i affär
 
counter weight svenskabalansvikt
 
counter-attack svenskamotanfall
 
counter-claim svenskamotfordran
 
counter-clockwise svenskamotsols
 
counter-offer svenskamotoffert
 
counteract svenskamotverka

Annonser