Engelskt lexikon - c - co

 
corporate social responsibility svenskaföretagens sociala ansvar
spanskaresponsabilidad social de la empresa
tjeckiskasociální odpovědnost podniků
danskavirksomhedens sociale ansvar
tyskasoziale Verantwortung von Unternehmen
grekiskaκoιvωvική ευθύvη της επιχείρησης
franskaresponsabilité sociale de l'entreprise
italienskaresponsabilità sociale dell'impresa
ungerskavállalati szociális felelősség
nederländskasociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
polskaspołeczna odpowiedzialność w biznesie
portugisiskaresponsabilidade social das empresas
slovenskasocialna odgovornost gospodarskih družb
finskayrityksen sosiaalinen vastuu
lettiskakorporatīvā sociālā atbildība
 
corporated crime svenskabolagsbrott
 
corporation svenskaföretag, bolag, aktiebolag
tyskaAktiengesellschaft, Körperschaft, Unternehmen
 
corporation tax svenskabolagsskatt
spanskaimpuesto sobre sociedades
tjeckiskadaň z příjmů právnických osob
danskaselskabsskat
tyskaKörperschaftssteuer
grekiskaφόρoς εταιρειώv
franskaimpôt sur les sociétés
italienskaimposta sulle società
ungerskatársasági adó
nederländskavennootschapsbelasting
polskapodatek dochodowy od osób prawnych
portugisiskaimposto sobre as sociedades
slovenskadavek na dobiček pravnih oseb
finskayhtiövero
lettiskauzņēmuma peļņas nodoklis
 
corporatism svenskakorporatism
spanskacorporativismo
tjeckiskakorporativismus
danskakorporatisme
tyskaZunftwesen
grekiskaσυvτεχvιακή oικovoμία
franskacorporatisme
italienskacorporativismo
ungerskakorporativizmus
nederländskacorporatisme
polskakorporacjonizm
portugisiskacorporativismo
slovenskakorporativizem
finskakorporativismi
lettiskakorporatīvisms
 
corps svenskakår
 
corpse svenskalik
finskaruumis
 
corpses svenskaliken
 
corpus linguist svenskahuvudspråkvetare
 
corpuscle svenskablodkropp
 
correct svenskarätt
spanskacorrecto
 
corrected svenskarättad
 
correction svenskarättning
 
correction-fluid svenskatipp-ex
 
corrections svenskarättelser
 
correctly svenskarätt
 
corrects svenskarättar till
 
correlate svenskakorrelat
 
correspond svenskabrevväxla
 
correspond to svenskaav samma värde
 
correspondence svenskamotsvarighet
spanskacorrespondencia
tjeckiskakorespondence
danskakorrespondance
tyskaKorrespondenz
grekiskaαλληλoγραφία
franskacorrespondance
italienskacorrispondenza
ungerskalevelezés
nederländskacorrespondentie
polskakorespondencja
portugisiskacorrespondência
slovenskadopisovanje
finskakirjeenvaihto
lettiskasarakste
 
correspondent svenskabrevskrivare
 
corresponding svenskamotsvarande
 
corresponding to svenskamotsvarande
 
corresponds svenskasvarar
 
corridor svenskakorridor
kroatiskahodnik
 
corroborate svenskabestyrka
 
corroborated svenskabekräftade