Engelskt lexikon - c - co

 
cooked svenskatillagad, färdig
 
cooker svenskaspis, kokspis, camping-kök, spisplatta
spanskacocina
 
cookery svenskakokkonst
 
cookery course svenskamatlagningskurs
 
cookery course svenskamatlagningskurs
 
cookery show svenskamatlagningsprogram
 
cookie svenskakaka
tyskaKeks
 
cookies svenskasmåkakor
 
cooking svenskamatlagning
 
cooking oil svenskamatolja
 
cooking plate svenskaspisplatta
 
cooking pot svenskagryta
 
cooking supper svenskalagar kvällsmat
 
cooks svenskakockar
 
cool svenskasval
tyskakühl, kühlen
estniskajahe, lahe
 
cool as a cucumber svenskalugn som en filbunke
 
Cool as cucumber svenskaLugn som en filbunke
 
cool down svenskasvalna
 
cool off svenskalugna ner sig
 
coolbox svenskakylväska
 
cooler svenskakylväska
 
coolibah svenskaeukalyptus
 
cooling svenskaavkylning
 
cooling drink svenskaläskedryck
 
cooling off period svenskaångervecka
 
coop svenskaandelsförening
 
cooper head svenskaövre del av koppar
 
cooperate svenskasamarbeta
 
cooperates svenskasamarbetar
 
cooperation svenskasamarbete
 
cooperation agreement svenskasamarbetsavtal
spanskaacuerdo de cooperación
tjeckiskadohoda o spolupráci
danskasamarbejdsaftale
tyskaKooperationsabkommen
grekiskaσυμφωvία συvεργασίας
franskaaccord de coopération
italienskaaccordo di cooperazione
ungerskaegyüttműködési megállapodás
nederländskasamenwerkingsovereenkomst
polskaumowa o współpracy
portugisiskaacordo de cooperação
slovenskasporazum o sodelovanju
finskayhteistyösopimus
lettiskasadarbības nolīgums
 
cooperation in home affairs svenskasamarbete i inrikes frågor
spanskacooperación en los asuntos internos
tjeckiskaspolupráce ve vnitrostátních záležitostech
danskasamarbejde om indre anliggender
tyskaZusammenarbeit in inneren Angelegenheiten
grekiskaσυvεργασία στov τoμέα τωv εσωτερικώv υπoθέσεωv
franskacoopération dans les affaires intérieures
italienskacooperazione nelle questioni interne
ungerskabelügyi együttműködés
nederländskasamenwerking in binnenlandse aangelegenheden
polskawspółpraca w sprawach wewnętrznych
portugisiskacooperação no âmbito das questões internas
slovenskasodelovanje na področju notranjih zadev
finskayhteistyö sisäasioissa
lettiskasadarbība iekšlietās
 
cooperation on agriculture svenskajordbrukskooperation
spanskacooperación agrícola
tjeckiskazemědělská spolupráce
danskasamarbejde på landbrugsområdet
tyskaZusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft
grekiskaαγρoτική συvεργασία
franskacoopération agricole
italienskacooperazione agricola
ungerskamezőgazdasági együttműködés
nederländskasamenwerking op landbouwgebied
polskawspółpraca w rolnictwie
portugisiskacooperação agrícola
slovenskasodelovanje v kmetijstvu
finskamaatalousyhteistyö
lettiskasadarbība lauksaimniecības jomā
 
cooperation policy svenskasamarbetspolitik
spanskapolítica de cooperación
tjeckiskapolitika spolupráce
danskasamarbejdspolitik
tyskaPolitik der Zusammenarbeit
grekiskaπoλιτική συvεργασίας
franskapolitique de coopération
italienskapolitica di cooperazione
ungerskaegyüttműködési politika
nederländskasamenwerkingsbeleid
polskapolityka współpracy
portugisiskapolítica de cooperação
slovenskapolitika sodelovanja
finskayhteistyöpolitiikka
lettiskasadarbības politika