Engelskt lexikon - c - co

 
contraceptive svenskapreventivmedel
 
contract spanskacontrato
tyskaVertrag des bürgerlichen Rechts, Vertrag, vertrag schliessen, zusammenziehen, zuziehen
italienskacontratto
franskacontrat
portugisiskacontrato
polskaumowa cywilna
tjeckiskasmlouva
danskakontrakt
lettiskalīgums
ungerskaszerződés
slovenskapogodba
finskasopimus
svenskakontrakt, avtal, dra ihop sig, ådra sig, , dra samman
grekiskaσύμβαση
nederländskacontract
 
contract a disease svenskadrabbas av en sjukdom
 
contract farming svenskakontraktsjordbruk
spanskaagricultura contractual
tjeckiskasmluvní hospodaření
danskakontraktlandbrug
tyskaVertragslandwirtschaft
grekiskaκαλλιέργεια με σύμβαση
franskaagriculture contractuelle
italienskaagricoltura contrattuale
ungerskaszerződéses gazdálkodás
nederländskacontractlandbouw
polskakontraktacja
portugisiskaagricultura contratual
slovenskapogodbeno kmetovanje
finskasopimusviljely
lettiskalīgumsaimniekošana
 
contract of carriage svenskatransportavtal
spanskacontrato de transporte
tjeckiskasmlouva o dopravě
danskatransportkontrakt
tyskaBeförderungsvertrag
grekiskaσύμβαση μεταφoράς
franskacontrat de transport
italienskacontratto di trasporto
ungerskaszállítási szerződés
nederländskavervoersovereenkomst
polskaumowa przewozu
portugisiskacontrato de transporte
slovenskaprevozna pogodba
finskakuljetussopimus
lettiskapārvadājuma līgums
 
contract staff svenskakontraktsanställd personal
spanskapersonal contratado
tjeckiskasmluvní pracovníci
danskakontraktansat personale
tyskaZeitvertragsbedienstete
grekiskaσυμβασιoύχoι
franskapersonnel contractuel
italienskapersonale a contratto
ungerskaszerződéses alkalmazottak
nederländskapersoneel op contractbasis
polskapracownik kontraktowy
portugisiskapessoal contratual
slovenskapogodbeno zaposleni
finskasopimuspalkkainen henkilöstö
lettiskalīgumdarbinieki
 
contract teaching svenskauppdragsundervisning
 
contract terms svenskaavtalsklausul
spanskacláusula contractual
tjeckiskaustanovení smlouvy
danskakontraktbestemmelse
tyskaVertragsklausel
grekiskaσυμβατική ρήτρα
franskaclause contractuelle
italienskaclausola contrattuale
ungerskaszerződési feltétel
nederländskaclausule
polskawarunki umowy
portugisiskacláusula contratual
slovenskapogodbeni pogoji
finskasopimusehto
lettiskalīguma noteikumi
 
contracted svenskaförkrympt
 
contraction svenskasammandragning
 
contractor svenskaentreprenör
 
contractual svenskaavtalsmässig
tyskavertraglich
 
contractual liability svenskaavtalsenligt ansvar
spanskaresponsabilidad contractual
tjeckiskazávazková odpovědnost
danskakontraktansvar
tyskavertragliche Haftung
grekiskaσυμβατική ευθύvη
franskaresponsabilité contractuelle
italienskaresponsabilità contrattuale
ungerskaszerződéses felelősség
nederländskacontractuele aansprakelijkheid
polskaodpowiedzialność kontraktowa
portugisiskaresponsabilidade contratual
slovenskapogodbena odgovornost
finskasopimusperusteinen vastuu
lettiskalīgumiska atbildība