Engelskt lexikon - c - co

 
cold war svenskakallt krig
spanskaguerra fría
tjeckiskastudená válka
danskakold krig
tyskakalter Krieg
grekiskaψυχρός πόλεμoς
franskaguerre froide
italienskaguerra fredda
ungerskahidegháború
nederländskakoude oorlog
polskazimna wojna
portugisiskaguerra fria
slovenskahladna vojna
finskakylmä sota
lettiskaaukstais karš
 
cold-blooded svenskakallblodiga, kallblodig
 
colder svenskakallare
 
coleslaw svenskakålsallad
 
colicky svenskakolikartad
 
collaborate svenskasamarbeta
 
collaboration svenskasamarbete
 
collaborator svenskasamarbetare
 
collage cut svenskaskolfrisyr
 
collape svenskakollapsa
 
collapse svenskarasa
tjeckiskazřítit se
finskaromahtaa
 
collapsed svenskakollapsade
 
collapsible svenskafällbar
 
collar svenskakrage
finskakaulus
 
collar beam svenskahanbjälke
 
collar bone svenskanyckelben
tjeckiskaklíční kost
 
collar-bone svenskanyckelben
 
collarbone svenskanyckelben
 
collate svenskakollationera
 
collateral svenskasida vid sida
 
collateral damage svenskaoavsiktlig skada på civilpersoner eller civila mål
 
collation svenskalätt måltid
 
collations svenskajämförelser
 
colleague svenskakollega
danskakollega
 
colleagues svenskakollegor
 
collect polskazbierać
svenskasamla
tyskakassieren, Kollekte, sammeln, zusammenfassen
finskakerätä
 
collect call svenskamotagaren betalar
 
collect on delivery svenskaefterkrav
 
collect sea freight svenskasjöfrakt som ska betalas vid leverans
 
collect stamps svenskasamla frimärken
 
collected svenskasamlat
 
collecting svenskaatt samla
 
collection svenskaupphämtning
tyskaAnsammlung, Sammlung
finskakokoelma
 
collection letter svenskaindrivningsbrev
 
collection of taxes svenskauppbörd
 
collections svenskasortiment
 
collective activities svenskaföreningsliv
spanskavida asociativa
tjeckiskaspolečenská činnost
danskaforeningsliv
tyskaVereinsleben
grekiskaζωή και δραστηριότητες συλλόγωv και μαζικώv φoρέωv
franskavie associative
italienskavita associativa
ungerskakollektív tevékenységek
nederländskaverenigingsleven
polskadziałalność społeczna
portugisiskavida associativa
slovenskaskupinske dejavnosti
finskajärjestötoiminta
lettiskasabiedriskās aktivitātes
 
collective agreement svenskakollektivavtal
spanskaconvenio colectivo
tjeckiskakolektivní smlouva
danskakollektiv overenskomst
tyskaTarifvertrag
grekiskaσυλλoγική σύμβαση εργασίας
franskaconvention collective
italienskacontratto collettivo
ungerskakollektív szerződés
nederländskacollectieve arbeidsovereenkomst
polskaukład zbiorowy
portugisiskacontrato colectivo
slovenskakolektivna pogodba
finskakollektiivinen sopimus
lettiskakoplīgums