mss19H

  
     

 



1:a dekl. subst. Femininer
2:a dekl mask övn 10-11
2:a dekl. subst. Maskuliner
2:a dekl. subst. Neutrer.
3:dje dekl. subst. Femininer
3:dje dekl. subst. Maskuliner
3:dje dekl. subst. Neutrer
3:dje dekl. subst. Restgrupp
3:e dekl försvenskningar
3:e dekl latinska uttryck
4:e dekl subst Maskuliner
5:e dekl subst fem
A-systemets adjektiv
Adj -alis och -aris
Adj komparativ
B-systemets adjektiv
Försvenskningar 1:a dekl fem
Försvenskningar 2:a dekl. mask
Försvenskningar 2:a dekl neutr
Gre basmorf med lat motsvarigh
Grekiska prefix
Grekiska substantivsuffix
Latinska prefix
Repetition latinska substantiv
Övr grek basmorfem