Svenska oregelbundna verb!

Öva - Översätt
Snabbförhör Snabbförhör
Spel

Spela olika spel med orden i din övning. Hitta det spel du tycker bäst om och som du lär dig mest av!

Skriv ut
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • böra bör, borde, bort
 • driva driver, drev, drivit
 • dölja döljer, dolde, dolt
 • fara far, for, farit
 • finnas finns, fanns, funnits
 • glädja glädjer, gladde, glatt
 • heta heter, hette, hetat
 • hålla håller, höll, hållit
 • kunna kann, kunde, kunnat
 • le ler, log, lett
 • lägga lägger, lade, lagt
 • - måste, måste, -
 • rida rider, red, ridit
 • ryta ryter, röt, rutit
 • skryta skryter, skröt, skrutit
 • sluta sluter, slöt, slutit
 • slåss slåss, slogs, slagits
 • säga säger, sade, sagt
 • sätta sätter, satte, satt
 • ta tar, tog, tagit
 • töras törs, tordes, torts
 • vara är, var, varit
 • vänja vänjer, vande, vant

Alla Inga

Statistik för alla användare

Antal utskrifter: 74

Antal spelade spel: 15

Information

KittenCat

Skapad: 2010-05-18

Antal frågor: 23

Detta är en övning för dig som vill träna på svenska oregbundna verb! (iallafall några)

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/svenska-oregelbundna-verb.429817.html

Dela