vanliga adjektiv

vanliga adjektiv - en övning gjord av vega på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
sûr de lui självsäker
content nöjd, glad
heureux lycklig
timide blyg
honnête ärlig
calme lugn
gentil snäll
drôle lustig
juste juste
sévére sträng
sérieux seriös
doué begåvad
ennuyeux tråkig
sportif sportig
méchant elak
triste ledsen
amoureux kär
gai glad
généreux generös
intélligent intelligent
bavard pratig
pratique praktisk
poli artig
bête knäpp
joli söt
sympa trevlig
beau vacker, snygg