vanliga adjektiv

vanliga adjektiv - en övning gjord av vega på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
sûr de lui självsäker
pratique praktisk
sévére sträng
content nöjd, glad
gentil snäll
heureux lycklig
sympa trevlig
calme lugn
bavard pratig
ennuyeux tråkig
doué begåvad
drôle lustig
méchant elak
honnête ärlig
poli artig
joli söt
beau vacker, snygg
sérieux seriös
timide blyg
sportif sportig
triste ledsen
gai glad
intélligent intelligent
amoureux kär
généreux generös
bête knäpp
juste juste