Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
modus sätt
tarmstopp ileus
alveolus litet hålrum, lungblåsa
umbilicus navel
thalamus kärnsystem i hjärnan
reumatism rheumatismus
calcaneus hälben
naevus födelsemärke
talus språngben
muskel musculus
år annus
villi tarmludd
discus skiva
angulus hörn, vinkel
diabetes, ökad urinutsöndring diabetes
thrombus fast blodpropp
lökformad bildning, ögonglob bulbus
lumbus länd
ramus gren
(liten) ring anulus
matstrupe oesophagus
skelögdhet, skelning strabismus
porus por
läkare medicus
finger, tå digitus
knut(a), knöl nodus
led articulus
strålben radius
cubitus armbåge
ventriculus magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel
metacarpus mellanhand
handled carpus
näsa nasus
nodulus liten knut(a)
stam, bål truncus
locus plats
metabolismus ämnesomsätttning
malleolus fotknöl
ascites bukvattusot
impuls, retning stimulus
callus valkbildning, svålbildning, benbildning
terminus gräns, slut
mässling morbilli
thymus bräss
nucleus kärna
calculus sten
pilus hårstrå (på huvudet)
somnus sömn
rör tubus
numerus antal
clavus liktorn
anus ändtarmsöppning
morbus sjukdom
autismus självförsjunkenhet
sulcus fåra
capillus hårstrå (på kroppen)
gulsot icterus
säck saccus
pylorus nedre magmun
bronchus luftrör
embolus vandrande blodpropp
focus härd
botten fundus
anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning isthmus
ledhuvud condylus
vrist tarsus
mellanfot metatarsus
flik, lob lobus
öga oculus
bacillus bacill
uterus livmoder
slem mucus
(stel)kramp tetanus
humerus överarmsben
svamp fungus
volvulus tarmvred
nervus nerv