Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
morbus sjukdom
autismus självförsjunkenhet
modus sätt
lobus flik, lob
nerv nervus
anulus (liten) ring
rheumatismus reumatism
angulus hörn, vinkel
thalamus kärnsystem i hjärnan
nasus näsa
condylus ledhuvud
talus språngben
sulcus fåra
numerus antal
luftrör bronchus
handled carpus
diabetes, ökad urinutsöndring diabetes
slem mucus
terminus gräns, slut
sömn somnus
skiva discus
thrombus fast blodpropp
volvulus tarmvred
länd lumbus
oculus öga
alveolus litet hålrum, lungblåsa
impuls, retning stimulus
fundus botten
isthmus anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning
vrist tarsus
ändtarmsöppning anus
musculus muskel
villi tarmludd
strålben radius
skelögdhet, skelning strabismus
mellanfot metatarsus
bräss thymus
gren ramus
tarmstopp ileus
digitus finger, tå
nucleus kärna
valkbildning, svålbildning, benbildning callus
naevus födelsemärke
armbåge cubitus
hårstrå (på kroppen) capillus
nodulus liten knut(a)
nodus knut(a), knöl
säck saccus
hälben calcaneus
stam, bål truncus
humerus överarmsben
gulsot icterus
liktorn clavus
hårstrå (på huvudet) pilus
svamp fungus
nedre magmun pylorus
por porus
focus härd
metacarpus mellanhand
metabolismus ämnesomsätttning
ventriculus magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel
lökformad bildning, ögonglob bulbus
tubus rör
calculus sten
vandrande blodpropp embolus
morbilli mässling
medicus läkare
plats locus
oesophagus matstrupe
livmoder uterus
umbilicus navel
tetanus (stel)kramp
bacill bacillus
bukvattusot ascites
fotknöl malleolus
annus år
led articulus