Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
modus sätt
hörn, vinkel angulus
lumbus länd
knut(a), knöl nodus
carpus handled
skiva discus
nucleus kärna
capillus hårstrå (på kroppen)
läkare medicus
bacill bacillus
digitus finger, tå
nervus nerv
strålben radius
alveolus litet hålrum, lungblåsa
gren ramus
armbåge cubitus
säck saccus
focus härd
luftrör bronchus
skelögdhet, skelning strabismus
porus por
pilus hårstrå (på huvudet)
gräns, slut terminus
sulcus fåra
bulbus lökformad bildning, ögonglob
valkbildning, svålbildning, benbildning callus
articulus led
lobus flik, lob
språngben talus
morbilli mässling
morbus sjukdom
pylorus nedre magmun
ändtarmsöppning anus
vrist tarsus
muskel musculus
stimulus impuls, retning
villi tarmludd
ascites bukvattusot
kärnsystem i hjärnan thalamus
locus plats
embolus vandrande blodpropp
navel umbilicus
autismus självförsjunkenhet
tarmvred volvulus
mellanhand metacarpus
matstrupe oesophagus
rör tubus
födelsemärke naevus
mucus slem
clavus liktorn
icterus gulsot
ledhuvud condylus
fungus svamp
ileus tarmstopp
ämnesomsätttning metabolismus
fotknöl malleolus
botten fundus
somnus sömn
calculus sten
överarmsben humerus
tetanus (stel)kramp
oculus öga
anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning isthmus
metatarsus mellanfot
stam, bål truncus
näsa nasus
magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel ventriculus
calcaneus hälben
livmoder uterus
rheumatismus reumatism
numerus antal
liten knut(a) nodulus
thymus bräss
fast blodpropp thrombus
diabetes, ökad urinutsöndring diabetes
annus år
(liten) ring anulus