(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Kanske Fortasse
Vad Quid
Överflöda Abundo
Nöje Deliciae
Köpa Emo
Är Est
Bära Porto
Vart Quo
Övriga Ceteri
Grekisk Graeca
Romersk Romanus
Slav Servus
Skola, lek Ludus
Italien Italia
Vacker Pulcher
Plötsligt Subito
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Göra Ago
Till In
Koloni Colonia
Dig Tibi
Vän Amicus
Annat Alius
Sak Res
Hälsa Saluto
Bland Inter
Mycket Valde
Skynda Festino
Skald Poeta
Vår Noster
Framför, före Ante
elev Discipulus
lärare Magister
Oss Nos
Säga Dico
Fält Campus
Tillsammans Una
Hej Salve
Kust Ora
Talspråkig Colloquial
Tala Loquor
Och Et
Två Duo
Strax Mox
Älska Amo
Hus, hem Domus
Om De
Glad Laetus
Natur Natura
Ge Do
Som Qui
Klokhet Prudentia
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Historia Historia
Särskilt Praecipue
Ära Gloria
Gå, fram, vidare Procedo
Han, den där Hic
Bra, väl Bene
lärarinnA Magistra
Behaglig Gratus
Torg Forum
Halvön Paeninsula
Liten Parvus
Stor Magnus
Samtal Colloquium
Nyss Nuper
Bod Taberna
Vem Quis
Ofta Saepe
Ni Vos
Valeo
Middag Cena
Se Video
Invadera Evade
In
Berömma Laudo
Jordmark, land Terra
Grekland Graecia
Pojke Puer
Vado
Det behagar Placet
Till Ad
Promenera Ambulo
Rom Roma
Mig Mihi
Sicilien Sicilia
Kampanien Campania
Med Cum
Långsamt Lente
Glädja Delecto
Eo
Arg Iratus
Byggnad Aedificium
Där Ibi
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Bereda Paro
Kalla, Kalla på Voco
gammal Antiquus
Ö Insula
Invånare Incola
Vin Vinum
Besöka Visito
Ja Ita
Berättelse Fabula
Möta Incido in
Rikedom/ar Divitiae
Inte Non
Sen Tardus
Vänlig Amiable
Fädernesland Patria
Komma Venio
Mycket Multus
Tempel Templum
Även Etiam
Berätta Narro
Idag Hodie
Basilika, Byggnadsform Basilica
Han, den där Ille
Känd Nota
Romare Romanus
Julisk Julius
Man Vir
Styra Guberno
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Dem Eos