(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Grekisk Graeca
Vin Vinum
Särskilt Praecipue
Behaglig Gratus
Älska Amo
Bland Inter
Talspråkig Colloquial
Kampanien Campania
Styra Guberno
Se Video
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Hus, hem Domus
Sen Tardus
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Plötsligt Subito
Inte Non
Säga Dico
Det behagar Placet
Skald Poeta
Stor Magnus
Hej Salve
Till Ad
Slav Servus
Dig Tibi
Han, den där Ille
Eo
Vacker Pulcher
Dem Eos
Samtal Colloquium
Nyss Nuper
Överflöda Abundo
Känd Nota
Valeo
Promenera Ambulo
gammal Antiquus
Rom Roma
Glad Laetus
Besöka Visito
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Basilika, Byggnadsform Basilica
In
Bod Taberna
Man Vir
Byggnad Aedificium
Idag Hodie
Hälsa Saluto
Är Est
Oss Nos
Om De
Invadera Evade
Strax Mox
Som Qui
Vado
Skola, lek Ludus
Italien Italia
lärarinnA Magistra
Grekland Graecia
Historia Historia
Tala Loquor
Mycket Valde
Skynda Festino
Sicilien Sicilia
Ja Ita
Vän Amicus
Ge Do
Arg Iratus
Nöje Deliciae
Liten Parvus
Ö Insula
elev Discipulus
Kalla, Kalla på Voco
Gå, fram, vidare Procedo
Långsamt Lente
Vänlig Amiable
Torg Forum
Framför, före Ante
Berätta Narro
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Annat Alius
Komma Venio
Berättelse Fabula
Berömma Laudo
lärare Magister
Göra Ago
Fädernesland Patria
Och Et
Mig Mihi
Tillsammans Una
Kust Ora
Där Ibi
Vart Quo
Jordmark, land Terra
Glädja Delecto
Halvön Paeninsula
Pojke Puer
Vem Quis
Bereda Paro
Romersk Romanus
Han, den där Hic
Julisk Julius
Möta Incido in
Ofta Saepe
Till In
Bära Porto
Romare Romanus
Bra, väl Bene
Koloni Colonia
Ni Vos
Kanske Fortasse
Vår Noster
Rikedom/ar Divitiae
Övriga Ceteri
Två Duo
Sak Res
Även Etiam
Ära Gloria
Mycket Multus
Fält Campus
Middag Cena
Med Cum
Vad Quid
Invånare Incola
Klokhet Prudentia
Natur Natura
Tempel Templum
Köpa Emo