(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Talspråkig Colloquial
Där Ibi
Invånare Incola
Tempel Templum
Mycket Valde
Promenera Ambulo
Säga Dico
Strax Mox
Skynda Festino
Hus, hem Domus
Vacker Pulcher
Vän Amicus
Vår Noster
Och Et
Bra, väl Bene
Middag Cena
Rom Roma
Fädernesland Patria
Två Duo
Känd Nota
Med Cum
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Rikedom/ar Divitiae
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Valeo
Plötsligt Subito
Kampanien Campania
Han, den där Ille
Annat Alius
Samtal Colloquium
Liten Parvus
Berömma Laudo
Glädja Delecto
Sen Tardus
Hälsa Saluto
Vänlig Amiable
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Romare Romanus
Långsamt Lente
Ge Do
Bereda Paro
Natur Natura
Berätta Narro
Ofta Saepe
Sak Res
lärare Magister
Är Est
lärarinnA Magistra
Ö Insula
Bod Taberna
Vado
Överflöda Abundo
Styra Guberno
Slav Servus
Bland Inter
Invadera Evade
Tillsammans Una
Torg Forum
Även Etiam
Glad Laetus
elev Discipulus
Arg Iratus
Särskilt Praecipue
Pojke Puer
Skola, lek Ludus
gammal Antiquus
Möta Incido in
Kust Ora
Vart Quo
Inte Non
Historia Historia
Eo
Berättelse Fabula
Han, den där Hic
Oss Nos
Dem Eos
Ni Vos
Till In
Nyss Nuper
Besöka Visito
Se Video
Övriga Ceteri
Sicilien Sicilia
Vem Quis
Man Vir
Grekisk Graeca
In
Julisk Julius
Som Qui
Göra Ago
Hej Salve
Halvön Paeninsula
Jordmark, land Terra
Grekland Graecia
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Köpa Emo
Dig Tibi
Behaglig Gratus
Stor Magnus
Romersk Romanus
Älska Amo
Till Ad
Italien Italia
Skald Poeta
Koloni Colonia
Mig Mihi
Klokhet Prudentia
Bära Porto
Basilika, Byggnadsform Basilica
Om De
Kanske Fortasse
Gå, fram, vidare Procedo
Kalla, Kalla på Voco
Tala Loquor
Framför, före Ante
Vin Vinum
Mycket Multus
Fält Campus
Det behagar Placet
Ära Gloria
Byggnad Aedificium
Ja Ita
Nöje Deliciae
Vad Quid
Idag Hodie
Komma Venio