You´re in trouble

Övningen är skapad 2016-10-31 av LennartE. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be in trouble ligga illa till, ha problem (3 ord)
 • on my way to på väg till (4 ord)
 • thought tänkte, trodde (från think)
 • deep breath djupt andetag (2 ord)
 • teacher lärare
 • nobody ingen
 • somebody någon
 • anybody vem som helst
 • frog groda
 • pupil elev
 • another en annan, någon annan
 • lamb lamm
 • hen höna
 • chicken kyckling
 • difficult svår
 • subject ämne
 • in pairs i par, två och två

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/youre-in-trouble.6778638.html

Dela