Yippee 6 epäs.verbit 40-60

Övningen är skapad 2018-10-08 av Lehtojo. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • leave, left lähteä. lähti
 • lend, lent antaa lainaksi, antoi lainaksi
 • let, let antaa, sallia
 • lie, lay maata, makasi; sijaita, sijaitsi
 • make, made tehdä, teki
 • mean, meant tarkoittaa, tarkoitti
 • meet, met tavata, tapasi
 • put, put laittaa, laittoi
 • read, read lukea, luki
 • ride, rode ratsastaa, ratsasti; ajaa, ajoi
 • ring, rang soida, soi; soittaa, soitti
 • rise, rose nousta, nousi
 • run, ran jousta, juoksi
 • say, said sanoa, sanoi
 • see, saw nähdä, näki
 • sell, sold myydä, myi
 • send, sent lähettää, lähetti
 • shake, shook järistä, järisi
 • shut, shut sulkea, sulki
 • sing, sang laulaa, lauloi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/yippee-6-epas-verbit-40-60.8546291.html

Dela