XDTROLL420BLAZEIT

Övningen är skapad 2016-10-03 av ulf87. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • maroc marocko
 • ancien f.d
 • impérial kejserlig
 • actuellement för närvarande
 • royaume kungarike
 • celle denna
 • a donné har gett
 • pays land
 • peut kan
 • concevoir föreställa sig
 • séjour besök
 • sans utan
 • l'on a surnomme som man har kallat
 • perle pärla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/xdtroll420blazeit.6633574.html

Dela