Words w.?

Övningen är skapad 2016-04-27 av julreh. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lurade (adj) shortchanged
 • eftertryck, betoning emphasis
 • läroplan curriculum
 • befolkning citizenry
 • , förvärva acquire
 • teoretisk kunskap academic knowledge
 • lydnad, hörsamhet, samtycke compliance
 • föreställning, aning notion
 • fördela dispense
 • fråga, efterhöra inquire
 • transplantat, ymp graft
 • glänsa, överträffa excel
 • svänga revolve
 • jaga, sträva efter pursue
 • understiga fall short
 • främja foster
 • utantillärande rote learning
 • trolig credible
 • mitt i amidst
 • överflöd plethora
 • överförbar transferable
 • fordran, krav, hävda claim
 • skapa uppståndelse create a stir
 • provocera provoke
 • begreppsmässig conceptual
 • varvid whereby
 • underlätta facilitate
 • meddela el. ge impart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-w.6148327.html

Dela