Words to learn

Övningen är skapad 2017-12-29 av Medinapdavis. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • painstakingly With great care
  • penchant a strong liking/tendency to do something
  • perturbed anxious or unsettled
  • apprehension anxiety or fear that something unpleasant will happen
  • meandering following a winding course
  • divisiveness a tendency to cause disagreement between two people
  • requisite made necessary by particular circumstances
  • onerous difficult task that is oppressively burdensome

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-to-learn.7905564.html

Dela