Words The ludicrous call: välj rätt svar

Övningen är skapad 2019-02-04 av sminchiola. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mainstream konventionell, vanlig
 • society samhälle
 • security säkerhet
 • extinction utrotning
 • plot handling
 • disease sjukdom
 • poverty fattigdom
 • injustice orättvisa
 • consent medgivande
 • environment miljö
 • resistance motstånd
 • aim syfte, mål
 • predictable förutsägbar
 • protection beskydd, skydd
 • citizen medborgare
 • assassin mördare
 • ordinary vanlig
 • underground underjordisk
 • abundance överflöd
 • access tillgång
 • feature ansiktsdrag
 • outcome resultat
 • liberty frihet
 • ludicrous löjlig
 • favour, favor tjänst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-the-ludicrous-call-valj-ratt-svar.6458280.html

Dela

Annonser