Words On the dirty side

Övningen är skapad 2019-01-22 av ebbaboehm. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • unskilled outbildad
 • demanding krävande
 • ward off avvärja
 • evaporation avdunstning
 • cheerily glättigt
 • rural lantlig
 • solely endast
 • concede medge
 • purchase köpa
 • reimbursement återbetalning
 • composition sammansättning
 • congenial tilltalande
 • extraction härkomst
 • relentless obeveklig
 • snitch tjallare
 • brood grubbla
 • exasperation stark irritation
 • the affluent de välbärgade
 • threshold tröskel
 • unmanageable ohanterlig
 • monitor övervaka
 • deprive beröva
 • outfit kläder
 • unseemly opassande
 • soak through gå igenom
 • vain fåfäng
 • obstacle hinder
 • selling point försäljningsargument
 • drought torka
 • lukewarm ljummen
 • adjacent angränsande
 • redistribute omfördela
 • dignified värdig
 • submission underkastelse
 • fixedly ihärdigt
 • infraction överträdelse
 • discard kassera
 • insurrection uppror
 • degrading förnedrande
 • ancestors förfäder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-on-the-dirty-side.8820065.html

Dela

Annonser