Words in your essays

Övningen är skapad 2018-09-01 av zusanne. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • förnamn first name
  • efternamn surname
  • jag brukade bo I used to live
  • de lärde mig they taught me
  • en månad one month
  • att tjäna to earn
  • min hobby my hobby
  • det är intressant it's interesting
  • giftigt toxic
  • deras språk their language

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-in-your-essays.8177147.html

Dela

Annonser