Wohin fahren Sie?

Övningen är skapad 2016-03-22 av thelunafan. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (der) Euro euro
 • (der) Cent cent
 • mit IC - Zuschlag med intercity - tillägg
 • Muss ich umsteigen? Måste jag byta tåg?
 • eine direkte Verbindung en direktförbindelse
 • Nehmen Sie Platz. Var så god och sitt.
 • Ich habe ein bisschen Hunger. Jag är lite hungrig.
 • Ich habe Durst. Jag är törstig.
 • die Tasse koppen
 • die Tassen kopparna
 • das Mineralwasser mineralvattnet
 • das Käsebrot ostsmörgåsen
 • die Käsebrote ostsmörgåsarna
 • Guck mal! Titta!
 • der Wein vinet
 • die Weine det vinet
 • die Burg borgen
 • die Burgen den borgen
 • sie sieht ... aus den ser ... ut
 • aussteigen stiga av
 • Schöne Ferien! Trevligt lov!
 • am Kölner Hauptbahnhof på centralstationen i Köln

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wohin-fahren-sie.6010976.html

Dela