Wings 9 Section 1 The Death Penalty

Övningen är skapad 2017-09-19 av Johanna_E. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • opponent motståndare
 • appropriate lämpligt, passande
 • recorded dokumenterad
 • on a death row i väntan på avrättning
 • carry out verkställa
 • offender förövare, brottsling
 • juvenile ungdomsbrottslingar
 • commit begå
 • treason förräderi
 • adultery otrohet
 • human trafficking människohandel
 • electrocution avrättning med elektrisk ström
 • firing squad avrättningspatrull
 • stoning stenkastning
 • beheading halshuggning
 • lethal injection dödlig injektion
 • abolish avskaffa
 • consistent konsekvent
 • capital punishment dödsstraff
 • retain behålla, ha kvar
 • oppose motsätta sig
 • severe svår
 • just rättvis
 • require behöva, kräva
 • deter crime avskräcka från brott
 • violate kränka
 • encourage uppmuntra till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-9-section-1-the-death-penalty.6631189.html

Dela