Wings 9 Section 1 Famous Criminals

Övningen är skapad 2016-09-29 av CeciliaKoala. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • burglar inbrottstjuv
 • science vetenskap
 • injured skadat
 • disguise förklädnad
 • interrupt avbryta
 • the act of a burglary själva inbrottet
 • violin case fiollåda
 • drugged meat förgiftat kött
 • eventually till slut
 • love triangle triangeldrama
 • solve lösa, klara upp
 • reveal avslöja
 • anatomy anatomi
 • butcher slaktare
 • surgeon kirurg
 • mutilate skända
 • abdomen buk
 • indicate tyda på
 • strangle strypa
 • suffocate kväva
 • syndicate kartell
 • dedicated to som ägnade sig åt
 • bootlegging illegal tillverkning och försäljning av sprit
 • convicted dömd
 • tax evasion skattefusk
 • contract drabbas av
 • syphilis syfilis
 • curable som går att bota
 • luxurious luxuös
 • manners sätt, vanor
 • link to kopplas till
 • parted bena
 • lure locka
 • crowbar kofot
 • dump site dumpningsplats
 • corpse lik
 • is considered to be anses vara
 • remorse samvetskval
 • lack sakna
 • social skills social kompetens
 • narrow smal
 • skilled skicklig
 • driving skills körskicklighet
 • reluctantly motvilligt
 • admire beundra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-9-section-1-famous-criminals.6617272.html

Dela