Wings 9 Section 1 Famous Crimes p.22-25

Övningen är skapad 2016-09-29 av CeciliaKoala. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fatally dödligt
 • wounded sårad
 • motorcade bilparad
 • penetrate tränga igenom
 • exit gå ut igenom
 • wrist handled
 • thigh lår
 • brain tissue hjärnsubstans
 • interior insida, inredning
 • investigation utredning
 • conclude komma fram till
 • rifle gevär
 • employee anställd
 • notify informera
 • broadcast sända på TV
 • evidence bevis
 • cartridge patronhylsa
 • oblong avlång
 • involved inblandad
 • trial rättegång
 • jail häkte
 • gallop poll opinionsundersökning
 • accuracy riktighet, exakthet
 • assassination mord
 • recover återfinna
 • as expected som förväntat
 • locomotive lokomotiv
 • fireman eldare
 • grab slå ned
 • embankment järnvägsbank
 • track räls
 • iron bar järnrör
 • tie binda
 • gag sätta munkavle på
 • high-value carriage värdetransportvagn
 • uncouple koppla ifrån
 • board hoppa ombord
 • unload lasta av
 • vehicle fordon
 • abandoned övergivet
 • pretend money låtsaspengar
 • track down spåra
 • capture fånga
 • try ställa inför rätta
 • plastic surgery plastikkirurgi
 • appearance utseende
 • medical care sjukvård
 • due to på grund av

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-9-section-1-famous-crimes-p-22-25.6617267.html

Dela