Wings 8 Section 2 Skin

Övningen är skapad 2016-03-16 av CeciliaKoala. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • yta surface
 • lager layer
 • vävnad tissue
 • uppgift task
 • vätska fluid
 • strålning radiation
 • rodna blush
 • ärftlig genetic
 • körtel gland
 • ansamling accumulation
 • täpper till clog
 • som man kan köpa utan recept over-the-counter
 • receptbelagd medicin prescription medication
 • klämma squeeze
 • finnar pimples
 • ärr scar
 • utsätta/exponera expose
 • öka increase
 • effektiv efficient
 • solskydd sunscreen
 • miljövänlig environmentally friendly
 • skadlig harmful
 • smycke a piece of jewellery
 • näsborre nostril
 • navel belly button
 • önskan desire
 • gulsot hepatitis
 • stelkramp tetanus
 • engångshandskar disposable gloves
 • icke giftiga non-toxic
 • tränga igenom penetrate
 • bläck ink
 • spruta shot
 • sjukvård medical care

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-8-section-2-skin.5988782.html

Dela

Annonser