Wings 7 - Songs (page 22 - 24)

Övningen är skapad 2014-09-23 av Pandawn. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • climbed klättrade
 • mountain berg
 • field fält
 • crawled krupit / kravlat
 • scaled bestigit / klättrat upp för
 • honey honung (älskling i det här sammanhanget)
 • felt känt
 • healing läkande
 • fingertips fingertoppar
 • desire begär / längtan
 • spoken talat
 • tongue tunga
 • held hållit
 • devil djävul
 • believe tro på
 • kingdom kungadöme
 • bleed blöda
 • broke bröt
 • bonds bojor
 • chains kedjor
 • carried bar
 • cross kors
 • shame skam
 • awake vaken
 • peaceful fridfull
 • turn out the lights släcka lamporna
 • thought tanke
 • crosses my mind far genom mitt huvud
 • doubt tvivla på
 • she's my only one hon är den enda för mig
 • earth jorden
 • face stå öga mot öga
 • in the past tidigare
 • enough to last tillräckligt för att leva vidare
 • regret ånger
 • were revealed avslöjades
 • promise löfte
 • avoid undvika
 • circumstance omständighet
 • a second chance en andra chans
 • brilliant strålande
 • pure ren
 • I'm sure jag är säker på det
 • subway tunnelbana
 • lose tappa
 • a crowded place ett ställe med mycket folk
 • caught my eye fångade min blick
 • fucking high högt i det blå
 • shared a moment delade ett ögonblick
 • last leva vidare
 • thought up hittade på
 • face the truth se sanningen i vitögat

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-7-songs-page-22-24.3868461.html

Dela