Wings 7 Sid: 15 Ord

Övningen är skapad 2014-09-14 av Nixigaj. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • som hette named
 • anslagstavla notice board
 • musiker musician
 • bilda form
 • dyka upp show up
 • hemma hos Larry at Larry's place
 • emmelertid, men however
 • lämmnade; kvar left
 • brukade used to
 • öva rehearse
 • talangjakt talent show
 • tävling contest
 • spela in record
 • omedelbart immediately
 • framgång success
 • berömmelse fame
 • framgångsrik successful
 • det var inte förrän it was not until
 • släppa, ge ut release
 • utväckla develop
 • mod courage
 • recept recipe
 • musiktext lyrics
 • bestå av made up

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wings-7-sid-15-ord.3817011.html

Dela