Wie war es gestern im Kino?

Övningen är skapad 2020-06-23 av HofKenntoft. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • gefallen tycka om, gilla
  • es ging so sådär
  • finden tycka, hitta
  • die Handlung handlingen
  • worum geht es ... ? vad handlar ... om?
  • handeln von handlar om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wie-war-es-gestern-im-kino.9819473.html

Dela