What do you want to be when you grow up? glosor

Övningen är skapad 2017-11-19 av Moa102. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fast besluten determined
 • brandbil fire engine
 • skådespeleri acting
 • berömmelse stardom
 • kärn-, huvud- core
 • NO science
 • krydda spice
 • färdighet skill
 • naturbegåvning natural talent
 • deltid part time
 • arbetsgivare employer
 • avgift tutition
 • beredd prepared
 • maträtt dish
 • kock chef
 • fundera på, överväga consider
 • inledande initial
 • över hela throughout
 • ansöka apply
 • studieväg career path
 • ingenjörsvetenskap engineering
 • ledarskap management
 • vilket... än whatever
 • stipendium scholarship
 • finansiera fund

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/what-do-you-want-to-be-when-you-grow-up-glosor.7810448.html

Dela