werb break-built

Övningen är skapad 2015-10-08 av Emil0320. Antal frågor: 3.
Välj frågor (3)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • break, broke, broken bryta, bröt, brytigt
  • bring, brought, brought Ta med sig, tog med sig, tagit med sig
  • build, built, built bygga, byggde, byggt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/werb-break-built.5081779.html

Dela