Week 9 year 6 vt 17

Övningen är skapad 2017-02-23 av Manfred16. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reason orsak
 • lack of brist på
 • oxygen syre
 • crowded fullsatt/trångt
 • hijack kapa
 • meant betydde
 • rescue räddning, undsättning
 • manage lyckas klara
 • escape fly
 • head for styra mot
 • replace ersätta
 • fail misslyckas
 • violent våldsam
 • was disrupted blev avbruten
 • fly into a rage få ett raseriutbrott

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-9-year-6-vt-17.7130198.html

Dela