week 6 year 6 vt 17

Övningen är skapad 2017-02-03 av Manfred16. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • instead istället
 • can burk
 • recycle återvinna
 • amount of mängd av
 • depend on bero på
 • package förpackning
 • contain innehålla
 • imagine föreställa sig
 • realize inse'
 • honest ärlig
 • agreement övenskommelse
 • not enough inte tillräckligt
 • participate delta
 • success framgång
 • disappointed besviken
 • such sådana
 • during under ( då det gäller tid)
 • discuss diskutera

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-6-year-6-vt-17.7066097.html

Dela