week 14 year 6

Övningen är skapad 2017-03-31 av Manfred16. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • once again återigen
 • used to be brukade vara
 • visitor besökare
 • action rörelse, verksamhet
 • art konst
 • entertainment underhållning
 • although fastän, trots
 • escalator rulltrappa
 • squarekilometre kvadratkilometer
 • incredible otrolig
 • stunning fantastisk
 • mission uppdrag
 • character rollfigur, karaktär
 • profession yrke
 • advance gå framåt, avancera
 • carry out slutföra
 • dungeon fängelsehåla
 • battle slag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-14-year-6.7247613.html

Dela

Annonser