week 14 year 5

Övningen är skapad 2017-03-31 av Manfred16. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • happened hände
 • neighbour granne
 • prepare förbereda
 • follow följa efter
 • describe beskriva
 • might not kanske inte
 • meanlooking såg elak ut
 • eventually så småningom
 • a block ett kvarter
 • all kind allt möjligt
 • bowed bugade
 • mailman brevbärare
 • ordinary vanlig
 • fetch hämta
 • roll over rulla runt
 • darkness mörkret
 • hidden gömd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-14-year-5.7247744.html

Dela

Annonser