Week 13 year 6

Övningen är skapad 2017-03-24 av Manfred16. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • an actor en skådespelare
 • a writer en författare
 • an island en ö
 • The Dutch holländarna
 • independent självständig
 • appear figurera/ finnas med
 • recognize känna igen
 • relative släkting
 • settle bosätta sig
 • inhabitant invånare
 • view utsikt
 • the Caribbean Västindien
 • go-went.have/has gone åka-åkte-har åkt
 • be-was-have/has been vara-var-har varit
 • polite artig
 • improve förbättra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/week-13-year-6.7224872.html

Dela